Utskriftsvänlig sida

Vem-är-vem: kungariket Gedanien

Nivå 1-3

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Gedanien. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända gedanierna. Alla i Gedanien och i princip alla i de Norra Kungarikena och större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Gedanien känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Gedanien. Det markeras vilka som har koll på dem.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Kungafamiljen

   

Kung Imrar IX (Imrar Imrarsson Falk)

Födelseort: Imrarsborg, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1088

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Markus Waltersten

Släktvapen: På rött en gyllene falk.

Gedaniens riksvapen: På blått en gyllene ek.

 

Släktband:

Son till kung †Imrar VIII och drottning Ingeborg Olofsdotter Orm

Änkling efter drottning †Margrete Knudsdotter

Far till kronprinsessan Adriana, prins Imrar och prinsessan Ilda

Farbror till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusin till greve Peder Hjalmarsson Orm

Farskusin till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Kung av Gedanien sedan 1110. Hävdar att han är ättling i rätt nedstigande led till Imrar den Gode. Krigets inledande katastrofer hotade att försänka honom i passivitet och grubblerier, men efter händelserna vid Vitehög tycktes han ha återfått en del av sina krafter. Efter krigsrådet i Vitehög återvände kung Imrar till Geda för att samla och leda stadens och rikets försvar, vilket han koncentrerade sig helt på så länge staden var hotad - han lämnade bara Geda för mycket korta perioder fram till dess att belägringen hävdes hösten 1142.

De senaste åren har kungens hälsa försämrats på nytt. På hösten 1148 drabbades han av ett slaganfall och har sedan dess varit sängbunden. Riksrådet regerar för närvarande Gedanien gemensamt i hans ställe.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Kronprinsessa Adriana Imrarsdotter Falk

Födelseort: Imrarsborg, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1117

Religion: Ljusets lära

Roll:Krigare / Sörjande

Spelare: Sara Lilja Visén

Vapen: På rött en gyllene falk; allt överlagt med en silverne tornerkrage.

 

Släktband:

Dotter till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Gift med riddar Akvin Örnklo

Mor till Peder Adrianasson

Syster till prins Imrar och prinsessan Ilda

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusindotter till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prinsessan, äldsta dotter till kung Imrar IX av Gedanien, var väl känd för visdom och duglighet bortom sina unga år redan innan kriget började. Sedan dess har hon varit engagerad i ledandet av Gedas försvar och försörjning, men hon har också genomfört en del diplomatiska resor för sin fars och rikets räkning - bl a vid rådsmötet i Sunnanslätt sensommaren 1140. Kronprinsessan är en av Alliansens mest karismatiska ledargestalter och hennes förmåga att inspirera sitt folk till närmast övermänskliga ansträngningar och uppoffringar under den långa belägringen av Geda var smått legendarisk. Hon dräpte general Varja, en av Furstens härförare, under slaget vid Geda högar.

Kronprinsessan tillbringade åren 1146-48 utomlands i försök att få utlyst en Ljushärnad mot Fursten - det misslyckades - och att söka andra allierade. Hon återvände vintern 1148-49 och nedkom senare under året med ett utomäktenskapligt barn. Våren 1150 gifte hon sig med riddar Akvin Akvinsson Örnklo.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Prinsessa Ilda Imrarsdotter Falk

Födelseort: Imrarsborg, Geda

Hemort: Imrarsborg, Geda

Född: 1127

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Julia Greip

Vapen: På rött en gyllene falk, överlagd med en silverne nymåne

 

Släktband:

Dotter till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Syster till kronprinsessan Adriana och prins Imrar

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusindotter till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prinsessan Ilda är kungens yngsta dotter, tvillingsyster till prins Imrar – förutom kronprinsessan de enda av kungabarnen som överlevt. Prinsessan har tillbringat större delen av sitt liv vid Imrarsborg.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Prins Imrar d y Imrarsson Falk

Födelseort: Imrarsborg, Geda

Hemort: Imrarsborg, Geda

Född: 1127

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Gustav Andersson

Vapen: På rött en gyllene falk, överlagd med en silverne femstjärna

 

Släktband:

Son till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Bror till kronprinsessan Adriana och prinsessan Ilda

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusinson till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prins Imrar är kungens ende son, tvillingbror till prinsessan Ilda – förutom kronprinsessan de enda av kungabarnen som överlevt. Prinsen har tillbringat större delen av sitt liv vid Imrarsborg.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Kyrkan

   

 

Ärkematriark Cordelia Petri (Cordelia Pedersdotter Draakwinge)

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Almarsund, Gedanien

Född: 1099

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Anette Åsblom

Vapen: Kvadrerat i fyra fält. 1 & 4: Gedas ärkestifts vapen; på rött en gyllene Ljuspil; i övre högra hörnet en gyllene krona. 2 & 3: Draakwinges släktvapen; på i guld och svart kluven sköld en röd drake.

 

Släktband:

Dotter till greve †Peder Erlingsson Draakwinge

Syster till greve †Aron och herr †Erik Pedersson Draakwinge

Faster till greve †Vilhelm, grevinna Eleonora, junker Erling och riddar Vendela Aronsdotter

Svägerska till fru †Eufemia Schild

Moster (ingift) till prinsessan Elena Araldsdotter och riddar Filippa Warmundsdotter

Gedaniens kyrkliga överhuvud, föreståndare för Ljusets Tempel i Geda och riksrådets första medlem.

Cordelia valdes till ny ärkematriark senhösten 1142 efter att hennes företrädare Olaus Ivari dräpts under de Furstligas plundring av Geda. Liksom sin företrädare är Cordelia en politisk och diplomatisk begåvning, och hon var också den kandidat som kung Imrar rekommenderat.

Gedas ärkepatriarkat omfattar Gedanien och Nordanlanden (inklusive, i teorin, Furstendömet Margholien). Därtill är Geda överordnat patriarkerna i Arosia (Arosia och Högmark), Spegelhamn (Sunnanslätt), Tallvide (Gotmar och Vildlandet) och Rimsgårda (Gautrike). Cornelia håller även borgen Almarsund vid Almarsjöns mynning nära Geda med kringliggande område som län. Hon tillhör det högsta frälset i riket och är faster till grevinna Eleonora Draakwinge.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Högfrälse

   

Friherre Arald Magnusson Eldstierna: riksdrots

Födelseort: Vidmarkshus, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1104

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Peter Anvin

Vapen: På svart en silverne femstjärna omgiven av tre gyllene eldslågor.

 

Släktband:

Son till friherre †Magnus Elenasson Eldstierna

Änkling efter fru †Elin Disasdotter Leijonhufvud

Far till jungfru †Birgitta och jungfru †Vendela

Bror till riddar †Fredrik, riddar Ivar och riddar †Sigrid

Morbror till riddar Magnus Sigridsson Eldstierna

Kusin till Egil Birgersson Örnkloo

Herr Arald var kommendant på borgen Vidmarkshus med tillhörande förläning tills den erövrades av de Furstliga 1139. Aralds bror Fredrik stupade vid erövringen; hans hustru och döttrar tillfångatogs av de Furstliga och utnyttjades av dessa för att utpressa honom till spioneri mot kungen (de förmodas nu döda). Under krigsrådet vid Vitehög erkände Arald historien och hans Furstliga kontakt avslöjades. Herr Arald har förblivit vid kungens sida.

Vårvintern 1141 utnämndes han till riksdrots, alltså rikets högste rättsvårdare. Den myndigheten har han utökat med ett allt växande, för att inte säga fanatiskt, nit för att avslöja spioner och andra som på något sätt går fiendens ärenden. Herr Arald har blivit en fruktad man i Gedanien: hans hårda domar är kända, och det ryktas att han sedan flera år hållit sig med egna, hemliga underrättelsetjänster och byggt upp en närmast parallell maktstruktur. Ryktena har tagit särskild fart sedan 1148. Kung Imrar och herr Arald är barndomsvänner och drotsen åtnjuter ett stort – enligt somliga kanske alltför stort – förtroende från kungen.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Riddar Lukas Drakvinge: riksmark

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Draakhems slott, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Theo Axner

Vapen: På i guld och svart kvadrerad sköld en röd drake.

 

Släktband:

Bror till greve †Aron Pedersson Draakwinge, ärkematriark Cordelia Petri och herr †Erik Draakwinge

Farbror till greve †Vilhelm, grevinna Eleonora, junker Erling och prior Esbjörn

Grevinna Eleonora Drakvinges farbror och ärkematriarkens yngre bror. Han är kommendant i Draakhem och huset Drakvinges främsta militära ledare.

Vid rådsmötet i Edsätra 1150 utsågs herr Lukas till ny riksmarsk efter Peder Silvertunas död.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Fru Edda Bosdotter Grip: rikskansler

Födelseort: Gripeborg, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1102

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i silver och svart kluvet fält en röd grip.

 

Släktband:

Dotter till friherre †Bo Kettilsson Grip

Syster till friherre †Eirik Bosson Grip

Faster till friherre Valdemar Eiriksson Grip och herr Vidar Eiriksson Grip

Kusin till friherre †Ulrik Eriksson Natteld

Farskusin till friherre Alrik Ulriksson Natteld

Fru Edda är riksråd och kansler, dvs förestår det kungliga kansliet, redan sedan före kriget utbröt. Hon har hittills hållit sig utanför "partistriderna" i rådet.

   

Grevinna Eleonora Aronsdotter Drakvinge

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Draakhems slott, Gedanien

Född: 1123

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Rebecca Wikström

Vapen: På i guld och svart kluven sköld en röd drake.

 

Släktband:

Dotter till greve †Aron Pedersson Draakwinge och fru †Eufemia Josefsdotter Schild

Syster till greve †Vilhelm och junker Erling

Halvsyster till riddar Vendela Pedersdotter

Brorsdotter till ärkematriark Cordelia Petri, riddar Lukas Drakvinge och herr †Erik Draakwinge

Systerdotter till fru †Elga Josefsdotter Schild och herr Warmund Schild

Kusin till prinsessan Elena, prior Esbjörn och fru Ketterlin Schild

Grevinna Eleonora är också titulär kommendant på Draakhems slott. Hon tillträdde titeln efter att hennes äldre bror Vilhelm, den förre greven, stupade vid Geda högar. Dessförinnan var hon en tid trolovad med kung Sigtrygg av Högmark, men därav blev intet.

Den unga grevinnan har samlat ett livligt hov och sällskapsliv omkring sig i Draakhem.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Friherre Peder Jakobsson Silvertuna: riksmarsk

Födelseort: Tuna, Gedanien

Hemort: Tuna, Gedanien

Levnadsår: 1101-1150

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Jon Thorvaldson

Vapen: På blått en avhuggen silverne lilja.

 

Släktband:

Son till friherre †Jakob Silvertuna och fru †Ragnhild Dagsdotter Grip

Änkling efter fru †Emilia von Ausfern

Far till riddar Lova

Bror till riddar †Magnus, fru Enricia och herr Ubertus

Farbror till jungfru Lucia och junker Sander

Kusin till greve Peder Hjalmarsson Orm

Farskusin till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Gedaniens riksmarsk sedan strax före krigsutbrottet 1139. Efter nederlaget vid Månhella har han tillsammans med kung Imrar omorganiserat rikets försvar och spelat en drivande roll i dess fortsatta krigsinsatser. Marsken har visat sig som en begåvad strateg som inte står främmande för okonventionella metoder.

Marsken stupade i sjöslaget vid S:t Egils hamn efter en räd mot Margholien 1150.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:


Nivå 2: Kända av de flesta

De här karaktärerna är välkända. Nästan alla i Gedanien känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.


 

Kungafamiljen

   

Prinsessa Elena Araldsdotter Falk

Födelseort: Araldsvret, nordvästra Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1118

Religion: Ljusets lära

Spelare: Evelina Kjellberg

Vapen: På i rött och blått kluvet fält en gyllene falk.

 

Släktband:

Dotter till prins †Arald Imrarsson Falk och fru †Elga Josefsdotter Schild

Brorsdotter till kung Imrar IX

Kusin till kronprinsessan Adriana, prins Imrar och prinsessan Ilda

Kusindotter till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prinsessan Elena har vistats vid hovet i omgångar sedan sin moders död 1134, och på heltid sedan fadern, kung Imrars yngre bror Arald, stupade i början av kriget mot Fursten. Hon är en nära vän och förtrogen till kronprinsessan Adriana. Under belägringen av Geda engagerade hon sig ivrigt i stadens försörjning, vård av skadade och sjuka och andra fredliga element i försvaret.

Deltagit på:

 
 

Kyrkan

   

Ärkepatriark Olaus Ivari (Olof Ivarsson Silfverspenne)

Födelseort: Månhella slott, Gedanien

Hemort: Almarsund, Gedanien

Levnadsår: 1081-1142

Religion: Ljusets lära

Vapen: Kvadrerat i fyra fält. 1 & 4: Gedas ärkestifts vapen; på rött en gyllene Ljuspil; i övre högra hörnet en gyllene krona. 2: på delat rött och blått fält ett silverne ringspänne. 3: på i blått och rött styckat fält ett silverne rovfågelsben.

 

Släktband:

Mors farbror till greve Lindorm Elinsdotter Silfverspenne

Son till greve †Ivar Silfverspenne

Bror till greve †Edvard Ivarsson Silfverspenne och riddar †Magnhild

Farbror till grevinna †Elin Edvardsdotter och riddar Sigrid Edvardsdotter

Gedaniens förre ärkepatriark var förhållandevis världsligt sinnad och en framstående administratör och politiker. Mot slutet tog han dock sina andliga plikter på största allvar och uppfyllde sitt löfte att in i det sista tjäna Gedas försvarare och hålla mässa i templet så länge han förmådde. Han vägrade lämna templet när de Furstliga stormade staden och dödades under deras plundring av staden och templet.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Högfrälse

   

Greve Lindorm Elinsson Silfverspenne

Födelseort: Månhella slott, Gedanien

Hemort: Månhella, Gedanien

Född: 1135

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i rött och blått delad sköld ett silverne ringspänne.

 

Släktband:

Son till grevinna †Elin Edvardsdotter Silfverspenne och riddar Walravn Detmarssen

Systerson till riddar Sigrid Silfverspenne

Brorsdotterson till †ärkepatriark Olaus Ivari

Den unge greve Lindorm var bara ett barn när hans föräldrar stupade i försvaret av Månhella slott sommaren 1139. Fram till att Månhella återerövrades 1145 vistades han hos faderns släktingar i Eormenland. Sedan dess har han återvänt till Gedanien och formellt tilldelats sin titel. Då han ännu är minderårig förvaltas grevskapet och de militära uppgifter som följer med det av hans moster, riddar Sigrid.

 

 

Friherre Alrik Ulriksson Natteld

Födelseort: Uriksborg, Gedanien

Hemort: Uriksborg, Gedanien

Född: 1122

Religion: Ljusets lära

Spelare: Alexander Rasmusson

Vapen:På i rött och svart styckat fält en silverne eldsflamma.

 

Släktband:

Son till friherre †Ulrik Eriksson Natteld och Dorotea Albrektsdotter

Bror till riddar †Erik och riddar †Ulrika

Syssling till friherre Valdemar Eiriksson Grip

Alriks far och äldre syskon stupade i början av kriget mot Fursten och stamfästet Uriksborg intogs av de Furstliga. Han gjorde vid tillfället hirdtjänst vid Imrarsborg och förblev i kungens följe i flera år, först som väpnare och från 1140 som riddare. Efter att Uriksborg till slut återerövrades 1144 återfick han sin titel och är nu hövitsman där.

Herr Alrik anförde hösten 1146 den gedanska delen av en allierad expedition till Österlandet för att undsätta Ahriksriddarna.

Deltagit på:

 

Friherre Valdemar Eiriksson Grip

Födelseort: Gripeborg, Gedanien

Hemort: Gripeborg, Gedanien

Född: 1122

Religion: Ljusets lära

Spelare: Mikael Ottosson

Vapen: På i silver och svart kluvet fält en röd grip.

 

Släktband:

Son till friherre †Eirik Bosson Grip och riddar Anna Ragnhildsdotter Stierna

Bror till junker Vidar

Syssling till friherre Alrik Ulriksson Natteld

Äldste son till friherren och riksrådet Eirik Bosson Grip. Fadern stupade vid Månhella, och Vidar tog hans plats i kungens följe till krigsrådet vid Vitehög. Vidar inträdde formellt som friherre efter det att Gripeborg, som var i Furstliga händer 1139-1145, slutligen återerövrats.

Deltagit på:

 

Friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm

Födelseort: Norholmen, Gedanien

Hemort: Norholmen, Gedanien

Född: 1119

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i grönt och silver kluvet fält en gyllene tunnhjälm.

 

Släktband:

Dotter till friherrinna †Birgitta Björnsdotter Hielm och riddar Lukas Birgersson Örnkloo

Brorsdotter till herr Egil Örnkloo

Kusindotter till friherre Akvin Magnusson Örnkloo

Syssling till riddar Akvin Akvinsson Örnkloo och jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo

Friherrinna, riksråd och befälhavare på Norholmens slott. I likhet med de två ovannämnda friherrarna förlorade hon både familj och förläning i början av kriget och det var först 1143 som Norholmen återtogs.

   

Friherre Akvin Magnusson Örnkloo

Födelseort: Örnnästet, Gedanien

Hemort: Örnnästet, Gedanien

Född: 1085

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i blått och rött styckat fält ett silverne rovfågelsben.

 

Släktband:

Son till friherre †Magnus Örnkloo

Gift med fru Sunniva Törnesdotter Kärve

Far till riddar Akvin och jungfru Miranda

Kusin till herr Egil Örnkloo

Farskusin till friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm

Fars svåger till riddar Emund Ansson Kärve och riddar Alva Ansdotter Kärve

Friherre Akvins borg, Örnnästet, ligger ganska nära Geda och blev aldrig intagen av de Furstliga. Ätten har traditionellt ägnat sig åt hästuppfödning. Sedan flera årtionden befinner sig ätten Örnkloo i osämja med ätten Silvertuna. Orsakerna är dunkla men sägs ha sitt ursprung i någon affär mellan herr Akvin och framlidne friherre Jakob Silvertuna.

   

Riddar Akvin Akvinsson Örnkloo

Födelseort: Örnnästet, Gedanien

Hemort: Örnnästet, Gedanien

Född: 1115

Religion: Ljusets lära

Spelare: Ola Johnsson

Vapen: På i blått och rött ginstyckat fält ett silverne rovfågelsben. Överlagd med en gyllene tornerkrage.

 

Släktband:

Son till friherre Akvin Magnusson Örnkloo och fru Sunniva Törnesdotter Kärve

Bror till jungfru Miranda Akvinsdotter

Kusin till riddar Emund Ansson Kärve och riddar Alva Ansdotter Kärve

Kusinson till herr Egil Örnkloo

Syssling till friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm

Friherre Akvins ende son (den yngre brodern Egil stupade vid Månhella) och arvinge. Han har vid flera tillfällen fört befälet över gedanska ryttarstyrkor i sin åldrande fars ställe.

Våren 1150 gifte han sig med kronprinsessa Adriana.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

 

 

Jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo

Födelseort: Örnnästet, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1119

Religion: Ljusets lära

Spelare: Sara Kånåhols (spelades av Lina Thorvaldson 1999-2002)

Vapen: På i blått och rött ginstyckat fält ett silverne rovfågelsben. Överlagd med en gyllene nymåne.

 

Släktband:

Dotter till friherre Akvin Magnusson Örnkloo och fru Sunniva Törnesdotter Kärve

Syster till riddar Akvin Akvinsson

Kusin till riddar Emund Ansson Kärve och riddar Alva Ansdotter Kärve

Kusindotter till herr Egil Örnkloo

Syssling till friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm

Friherre Akvin Magnusson Örnkloos yngsta dotter är prinsessan Adrianas hovdam och oskiljaktiga följeslagare sedan många år. Hon har följt prinsessan varthelst hon rest men mestadels hållit sig i bakgrunden. Emellertid är hon ganska lärd och sägs på senare tid ha studerat de märkliga och svårförklarliga ting som inträffat under kriget.

Deltagit på:

 

Herr Egil Birgersson Örnkloo

Födelseort: Sydöstra Gedanien

Hemort: Furstendömet Margholien

Född: 1099

Religion: Ljusets lära

Spelare: Leif Eurén

Vapen: På svart ett silverne rovfågelsben.

 

Släktband:

Son till riddar Birger Örnkloo och fru Veborg Elenasdotter Eldstierna

Brorson till friherre †Magnus Örnkloo

Farbror till friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm

Kusin till friherre Akvin Magnusson Örnkloo och friherre Arald Magnusson Eldstierna

Farskusin till riddar Akvin och jungfru Miranda

En av de mest beryktade och högst uppsatta gedanska överlöparna till Fursten.

Herr Egil var fram till mitten av 1130-talet kung Imrars fogde, ökänd för sina hårdföra metoder. Hans karriär i kunglig tjänst fick ett slut då han överbevisades om att ha lagt beslag på stora indrivna summor för egen del. Egil dömdes till döden men lyckades fly ur landet. Men på senare tid har hans namn hörts på nytt: han har gått i Furstens tjänst och lär ha nått mycket högt i dennes gunst...

Deltagit på:

 

Herr Erik Aronsson Draakwinge

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Draakhems slott, Gedanien

Levnadsår: 1093-1141

Religion: Ljusets lära

Vapen: På i svart och guld kvadrerad sköld en röd drake.

 

Släktband:

Son till greve †Peder Erlingsson Draakwinge

Brortill greve †Aron och ärkematriark Cornelia Petri

Farbror till greve †Vilhelm, grevinna Eleonora, junker Erling och riddar Vendela Aronsdotter

Svåger till fru †Eufemia Schild

Morbror (ingift) till prinsessan Elena Araldsdotter och riddar Filippa Warmundsdotter

Farbror och tidigare förmyndare till greve Vilhelm Aronsson Draakwinge. Erik ingick i sin brorsons följe vid krigsrådet i Vitehög, men kort därefter - eller redan tidigare? - gick han över på Furstens sida. Sensommaren 1139 tog han med list och svek befälet över Draakhems slott och ställde det till Furstendömets förfogande. De Furstliga höll honom kvar på slottet till slutet och överlämnade honom till gedanierna då de kapitulerade. Herr Erik dömdes till döden för högförräderi och avrättades i Geda strax efter midsommar 1141.

Deltagit på:

 
 

Lågfrälse

   

Riddar Brigitta Persdotter Korp

Födelseort: Sydöstra Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1109

Religion: Ljusets lära

Spelare: Catharina Tengblad

Vapen: På guld en svart korp.

 

Släktband:

Dotter till herr †Per Vendelasson Korp

Gift med herre Mikel Niklisson Hiorth

Brorsdotterdotter till †ärkepatriark Olaus Ivari

En av kungens betrodda riddare och hövitsman för det Kungliga Gedanska Rännebanéret, en spaningsstyrka av lätt rustade ryttare som satts upp under kriget mot Fursten. Riddar Brigitta tillhör en ganska fattig lågfrälseätt och är mer av en yrkessoldat än ett hovlejon.

Deltagit på:

 

Riddar Sulmari Aarvasti: ståthållare av Örike

Födelseort: Nära Klippeport, Talvala

Hemort: Örike

Född: 1108

Religion: Ljusets lära

Spelare: Camilla Mörn

Vapen: På blått ett silverne ankare.

 

Släktband: Inga kända

Hösten 1141 fick de allianstrogna Fria Skepparna definitivt makten över Örike och ön kunde etableras som en provins under Gedanien. Skepparna valde Sulmari Aarvasti till sin ledare; hon har nu svurit kung Imrar trohet och riddarslagits av honom.

Deltagit på:

 
 

Ofrälse

   

Borgmästare Albrekt Unge av Geda

Födelseort: Geda, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1094

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Gedas stadsvapen: På blått en gyllene morgonstjärna..

Den ene av Gedas två borgmästare sedan 1130, en av stadens rikaste köpmän.

 

 

Borgmästare Greta Halle av Geda

Födelseort: Geda, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1107

Religion: Ljusets lära

Spelare: Pia Svensson

Gedas stadsvapen: På blått en gyllene morgonstjärna..

En av Gedas två borgmästare sedan 1136. Hon är ambitiös och anses betydligt mer radikal och nytänkande än den försiktige och konservative Albrekt Unge.

Deltagit på:

 

Mäster Aemilius Clarus

Födelseort: Sydvästra Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1089

Religion: Ljusets lära

Spelare: Leif Eurén

Gedansk lärd man och magiker. Han förde fram till för några år sedan en lågmäld tillvaro på en gård några mil sydväst om Geda; det ryktades att han låg lågt efter ett stort fiasko vid en magisk demonstration på kontinenten. Våren 1142 mötte han Jante Torsson, som till slut lyckades övertala honom att ansluta sig till Nyckelns väktare och ställa sina kunskaper till deras förfogande. Där har han sedan dess engagerat sig ivrigt, och han kom också att spela en viktig roll i Gedas magiska försvar under slutfasen av belägringen. Från och med den tiden har han installerats som något av en 'hovmagiker' hos kung Imrar och har fått behålla sina kvarter på Imrarsborg.

Han verkar ha höga tankar om sig själv och sin egen förmåga, men också en smula kort stubin och svårt att tåla kritik. Dessutom har han en petimätermässig noggrannhet med detaljer, samtidigt som han är lite disträ. Han uppträder rakt och utan polityr, men aningen osammanhängande och/eller uttråkat.

Deltagit på:

 

Nivå 3: Välkända i särskilda kretsar

De här karaktärerna är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Gedanien. Det markeras vilka som har koll på dem.

 


 

Högfrälse

 

Riddar Sigrid Edvardsdotter Silfverspenne

Födelseort: Månhella slott, Gedanien

Hemort: Månhella, Gedanien

Född: 1108

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i rött och blått delad sköld ett silverne ringspänne.

 

Släktband:

Dotter till greve †Edvard Ivarsson Silfverspenne

Gift med herr Dan Eriksson Eka

Syster till grevinna †Elin

Moster till greve Lindorm Elinsson Silfverspenne

Brorsdotter till †ärkepatriark Olaus Ivari

Svägerska till riddar Agnes Eriksdotter Eka

Riddar Sigrid är förmyndare till sin systerson, greve Lindorm Silfverspenne, och förvaltar hans förläning kring det nyligen återerövrade Månhella.

 

Herr Ubertus Jakobsson Silvertuna

Födelseort: Tuna, Gedanien

Hemort: Tuna, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Spelare: Johan Almqvist

Vapen: På blått en avhuggen silverne lilja. Allt omgivet av en silverne bård.

 

Släktband:

Son till friherre †Jakob Silvertuna och fru †Ragnhild Dagsdotter Grip

Bror till friherre Peder, riddar †Magnus och fru Enricia

Farbror till riddar Lova, jungfru Lucia och junker Sander

Kusin till greve Peder Hjalmarsson Orm

Farskusin till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Riksmarskens yngre bror.

Skickades 1137 som ledare för den gedanska delegationen till toppmötet i Strand. Placerades därefter som diplomatiskt sändebud i Sunnanslätt. Efter rådsmötet på Hällbro kungsgård hösten 1140 begärde han att få bli Gedaniens sändebud till Örike.

Deltagit på:

Jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Födelseort: Tornholm slott, Gedanien

Hemort: Furstendömet?

Född: 1123

Religion: Ljusets lära

Spelare: Annica Strand

Vapen: På i silver och rött kvadrerad sköld ett svart bockhuvud.

 

Släktband:

Dotter till riddar †Ulvar Hakonsson Stenbock och †Gerdeke

Sondotter till greve †Hakon Birgersson Stenbock och prinsessan †Eleonora Stensdotter Falk

Kusindotter till kung Imrar IX, prins †Arald och friherre Erik Joridsson Gripenskiöld (Sunnanslätt)

Syssling till kronprinsessan Adriana, prins Imrar, prinsessan Ilda och prinsessan Elena Araldsdotter

Dragoma är enligt uppgift den enda överlevande av greveätten Stenbock. Hon var en typisk Stenbock: förtjust i jakt (särskilt på vildsvin), munter och sällskaplig. Dragoma troddes ha dödats tillsammans med resten av ätten när Tornholm intogs av de Furstliga i början av kriget, men på sistone har det hörts rykten om att hon överlevt och är fånge i Furstendömet.

Deltagit på:

 

Lågfrälse

 

Riddar Gabriel Sverkersson Balk

Födelseort: Sydöstra Gedanien

Hemort: Sydöstra Gedanien

Född: 1112

Religion: Ljusets lära

Spelare: Henrik Hoffström

Vapen: På i svart och silver kluven sköld en inverterad balk.

 

Släktband:

Son till herr †Sverker Balk

Gift med riddar Agnes Eriksdotter Eka

Far till NN

Riddar Gabriel tjänade i kung Imrars frälsehird sedan före kriget. I yngre dagar var han något av en rumlare, men har skärpt till sig under inflytande av sin hustru riddar Agnes. Sedan krigsutbrottet har han visat stor nit och tapperhet, för att inte säga viss dumdristighet. Han sårades under striderna i Geda men repade sig utan bestående men.

Deltagit på:

Riddar Agnes Eriksdotter Eka

Födelseort: Sydöstra Gedanien

Hemort: Sydöstra Gedanien

Född: 1116

Religion: Ljusets lära

Spelare: Åsa Magnusson

Vapen: På silver två vågformiga gröna bjälkar.

 

Släktband:

Dotter till riddar Erik Kåresson Eka

Gift med riddar Gabriel Sverkersson Balk

Mor till NN

Syster till riddar Dan Eriksson Eka

Svägerska till riddar Sigrid Edvardsdotter Silfverspenne

Dotter till den välbärgade men oföre riddar Erik Eka. I brist på mer högättade befälhavare på plats anförde hon det gedanska frälseuppbådet i slaget vid Eneros, och dessa spelade en stor roll för att avstyra ett hotande nederlag.

Deltagit på:

Riddar Emund Ansson Kärve

Födelseort: Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1107

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen:På silver en röd sädeskärve, balkvis ställd.

 

Släktband:

Son till riddar Ans Törnesson Kärve

Gift med fru NN

Far till jungfru Katarina

Bror till riddar Alva

Brorson till fru Sunniva Törnesdotter

Kusin till riddar Akvin Akvinsson Örnkloo och jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo

Huvudman för lågfrälseätten Kärve och en av kungens högt betrodda riddare. Han har tjänat i frälsehirden i många år och vid flera tillfällen anfört gedanska häravdelningar.

Figurerar i novellerna:

Riddar Alva Ansdotter Kärve

Födelseort: Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1114

Religion: Ljusets lära

Spelare: Evelina Kjellberg

Vapen: På i rött och silver kluven sköld en sädeskärve i inverterade färger, balkvis ställd.

 

Släktband:

Dotter till riddar Ans Törnesson Kärve

Faster till jungfru Katarina

Syster till riddar Emund

Brorsdotter till fru Sunniva Törnesdotter

Kusin till riddar Akvin Akvinsson Örnkloo och jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo

Krigare, diplomat och underrättelsetjänare i hirdtjänst. Hon har utfört flera mer eller mindre hemliga uppdrag för kungens och marskens räkning. Hon ledde den första diplomatiska beskickningen till Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen vintern 1140-41 och har deltagit i flera uppdrag för Nyckelns Väktare. Hon fick riddarslaget efter segern vid Geda.

Deltagit på:

Fru Vendela Tyrsdotter Enhörning

Födelseort: Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Spelare: Lotta Falge

Vapen: På silver ett svart enhörningshuvud; överst en röd ginstam.

 

Släktband:

Dotter till herr Tyr Enhörning och Lea Brinke

Gift med herr Valmund Kettilsson Björnram

Kusin till borgmästare Anna Brinke

Kung Imrars hovmästarinna på Imrarsborg. Hon tillhör en välbärgad lågfrälseätt vars medlemmar ofta varit i kunglig tjänst.

Deltagit på:

 

Kyrkan

 

Broder Stefan

Födelseort: Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Spelare: Magnus Sixtensson

En tiggarbroder av anselmitorden med ganska blandat rykte. Bland fattigt folk är han känd och omtyckt, då han ofta hjälpt de som har det svårt och aldrig skyggar för att själv ge ett handtag när det behövs. På somliga håll anses han dock vara lite av en skojare - det går många historier om hur han lurat rikt folk på pengar eller annat för de fattigas räkning. Under senare år har han setts i sällskap med Nyckelns Väktare och bistått dem på olika sätt. 

Deltagit på:

 

Kung Imrars gårdshird

 

Överrotmästare Kåra Sigynsdotter

Födelseort: Geda, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1088

Religion: Ljusets lära

Spelare: Monica Nilsson

En av överrotmästarna för gårdshirden på Imrarsborg sedan många år. Hon är född och uppvuxen i Geda; modern var bryggerska, fadern okänd. Civilstånd okänt för de flesta. Sedan krigsutbrottet har hon och de andra gårdshirdsveteranerna också sysselsatts en del med att träna de nyvärvade flyktingsoldaterna och stadens milis. För det mesta är hon rätt jovialisk och trevlig, men dricker periodvis för mycket och är då svår att ha att göra med. Trots dryckesproblemen är hon duglig och har aldrig misskött sitt arbete.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Eirik Olafsson

Födelseort: Nära Oxengård, västra Gedanien

Hemort: Gedanien

Född: 1115

Religion: Ljusets lära

Spelare: Robert Östberg

Son till en fattig smed i västra Gedanien; föräldrarna var landbor under herr Torvald Oxenstjärna till Oxengård, vars ägor ockuperats av de Furstliga. Eirik togs upp i kung Imrars decimerade gårdshird efter slaget vid Månhella, där han deltagit som bondesoldat och räddat livet på riddar Emund Ansson Kärve.

Under 1141 deltog han på flera spanings- och spionuppdrag i det ockuperade Gedanien. Under ett sådant uppdrag greps han av de Furstliga Väktarnatten 1141 och fördes till det inre av Margholien. Nedbruten av tortyr och fångenskap hade han erbjudits en möjlighet att byta sida och gå i den mörke Furstens tjänst (de Furstliga hoppades på sikt kunna utnyttja honom till att komma åt kungen eller hans familj). Han beslöt att spela med och vinna så mycket förtroende som möjligt, för att infiltrera Furstens välde så långt han kunde. Men det var ett farligt spel - ju längre det gick, desto svårare blev det att skilja rollen han spelade från vem han egentligen var. Under åren i Furstendömet begick han åtskilliga illdåd.

Hösten 1148 dök han upp i det nyss befriade norra Gedanien. Han togs till fånga av drotsen Arald Eldstiernas utsända men lyckades fly och försvann ur sikte på nytt, tills han våren 1149 dök upp i sydvästra Högmark. Där greps han på nytt och fördes till krigsrådet vid Hjortsnäs, där han överlämnade sig till prinsessan Adriana som närvarade och avslöjade sin historia. Hon tog upp honom i sitt hushåll på nytt, men närmaste tiden efter krigsrådet sändes han till Örnevalls kloster för botgöring och vård.

Deltagit på:

 

Borgare

 

Mäster Andreas Bardskär

Födelseort: Geda, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1090

Religion: Ljusets lära

Spelare: Peter Anvin

Mäster Andreas är en medelålders, ensamstående bardskär - alltså den sorts läkare som sysslar med praktiska operationer och vård - och borgare i Geda. I yngre år var han dessutom apotekare, vilket gett honom en mycket användbar kombinerad erfarenhat. Han har haft en praktik i närheten av Norrtorget i många år och sysslar mest med att behandla mindre sår och skador samt koka ihop dekokter och omslag till hjälp för läkning. Egentliga sjukdomar kan han däremot inte mycket om. Sedan kriget började har han, liksom andra användbara specialister, ibland tillfälligt ryckts in i kunglig tjänst. Han var t ex med som fältskär i kungens armé vid Månhella och har fått hjälpa till vid senare strider också. Dessutom sägs han ha ett par "stamkunder" vid hovet.

Mäster Andreas anses allmänt som lite egensinnig och excentrisk, om än inte direkt tokig. Han är ganska lågmäld och lite blyg, intelligent och beläst men tankspridd och lever lite i sin egen värld. Han är inte så sällskaplig men brukar plikttroget medverka vid S:t Ahriks gilles sammankomster och arrangemang.

Deltagit på:

Borgmästare Anna Brinke av Draakhem

Födelseort: Draakhem, Gedanien

Hemort: Draakhem, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Spelare: Hanna Olofsson

Draakhems stadsvapen: På svart en gyllene drake.

 

Släktband:

Kusin till fru Vendela Tyrsdotter Enhörning

En framstående borgare i Draakhem. Familjen Brinke har varit ett av de mer välbärgade köpmannahusen i staden; den är fortfarande betydande men har förlorat mycket av sin förmögenhet under ockupationen och belägringen. Hon är änka sedan maken dog under belägringen.

Anna blev vald till ny borgmästare 1144.

Deltagit på:

 

Rikhild guldsmed

Födelseort: Draakhem, Gedanien

Hemort: Draakhem, Gedanien

Levnadsår: 1103-1141

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

En välbärgad guldsmed och rådkvinna i Draakhem, som utsågs till ny borgmästare under den Furstliga ockupationen av staden. Efter att Draakhem kapitulerat överlämnades mäster Rikhild till gedanierna. Vid rannsakningen framkom att hon sedan krigsutbrottet samarbetat med fienden, och hon avrättades för högförräderi i Geda strax efter midsommar 1141.

 
 

Övriga

 

Halfdan Vittfarne

Födelseort: Gedanien

Hemort: Okänd

Religion: Ljusets lära

Spelare: Theo Axner

En kringströvande bard med okänt ursprung - men tydligen gedanskfödd - som besökt Geda och Imrarsborg många gånger det senaste årtiondet. Han är alltid välkommen på slottet; tydligen är han bekant med kung Imrar sedan någon händelse för länge sedan. I övrigt vet man ganska lite om honom och hans bakgrund, mer än att han – som tillnamnet antyder – rest runt på många ställen i Terra Cognita och att han tydligen är ganska boklärd. Somliga tycker nog att han är rätt skum och misstänker honom för att vara någon slags skurk.

Deltagit på:

Pilfink

Födelseort: Gedanien

Hemort: Gedanien

Född: Ca 1115

Religion: Ljusets lära

Spelare: Johan Käll

En gedanskfödd äventyrare och mångsysslare som dragit runt i åtskilliga länder, men återvänt till sitt hemland och engagerat sig i kampen mot Fursten på olika vis jämte flera av sina kamrater från olika håll. Pilfink sägs vara en gammal vän till kung Imrar. Mer spekulativa och distinkt obekräftade rykten gör gällande att den ofrälse Pilfink ska ha sökt uppvakta änkedrottning Katarina av Arosia.

Deltagit på: