Gårdshirden


Två man ur kung Imrars gårdshird: bågskytten Eirik Olafsson och överrotmästare Kåra Sigynsdotter. I bakgrunden friherreätterna Silvertunas och Örnkloos vapen.

 Foto: Markus Waltersten