Bönder och spejare


Två bönder från Rödesta och två gedanska spejare på hemligt uppdrag för kung Imrar IX.

Stående från vänster: Torgrim Torgötsson, bonde; Eirik Olafsson, gedansk hirdman; Vidar Björnsson, bonde.

Hukande: Arald Magnusson, gedansk spejare. 

Foto: Peter Anvin