Bok II, Kapitel 1

Stormfåglar

september 2000 - augusti 1140


Under krigets andra år förblev läget trängt för de allierade, trots några mindre framgångar under hösten och vintern 1139. De Furstliga ockuperade större delen av Gedanien och hotade själva Geda, den sunnanslättska belägringen av det förlorade Draakhem verkade inte komma någonvart och de kraftigt eskalerade sjörövarhärjningarna på Innanhavet hotade att förlama handel och födotransporter. I slutet av en eländigt kall och regnig sommar sammanträdde företrädare för de allierade folken - även vildfolket, de fruktade och misstrodda alverna och dvärgkungariket Steinheim - på Hällbro kungsgård i Sunnanslätt och höll ett rådsmöte. Mötet gästades även av representanter för det mäktiga handelsförbundet Nordenbund, Slagbjörnsorden, kungariket Gotmar och - till mångas förvåning - de Fria Skepparna, en av piratsammanslutningarna.

Mötet resulterade i flera betydelsefulla överenskommelser och planer på olika områden. Mest överraskande var kanske att de Fria Skepparna gick över på alliansens sida och ställde sig under gedanskt beskydd. De olika allierade folken närmade sig varandra något. Planer gjordes upp för såväl en ökad kraftansträngning för att ta Draakhem som fortsatta övernaturliga efterforskningar och spaningsexpeditioner till Österlandet.

Arrangörer: Theo Axner och Henrik Hoffström.

Antal deltagare: 45 deltagare, varav 23 kvinnor och 22 män, i åldrarna 13-65 år. Genomsnittsåldern låg på 26 år.


Dokument med anknytning till Stormfåglar

Mer om vad som utspelade sig på mötet och vad följderna blev kan läsas i de följande dokumenten.

Fotogalleri med 42 bilder från Stormfåglar

Vad hände och händer?

Vox populi - deltagarnas röster om Livet

Utskick

Urkunder och inlive-dokument

Artiklar