Bok II, Mellanspel 4

Nyckelns Väktare

november 2002 - mars 1142


Tidigt på våren 1142 samlades Nyckelns Väktare - den sammanslutning av de allierade folkens lärde som studerar Nyckeln, det mystiska vapen mot Furstens svartkonster som skapades vid Vitehög - till rådslag vid den ensligt benägna jaktstugan Ulvsnäs i västra Sunnanslätt. Vid platsen hade några mycket gamla ristningar, tydligen gjorda av vildfolket, påträffats och det verkade som om de hade något med Nyckeln att skaffa.

Undersökningen gav minst sagt intressanta resultat - särskilt som det även påträffades ett säreget oknytt på platsen som talade om att Lagen - den kod som oknytten tidigare levat efter - var bruten och balansen ur spel. Tolkningen som gjordes var att ristningen visade kung Vite, hållande i en sprucken Nyckel, vid en sjö. Sedan följde ett tecken som tolkades som "Världens ände" alternativt "skogens slut". Slutligen följde en bild som togs som kung Vite hållande en hel Nyckel, tillsammans med ett tecken som tolkades som "jämvikt" eller "balans". När det sedan framkom att det fanns en plats som vildfolket kallade "Världens Ände" och som var belägen i utkanten av den skog som täcker Västmarkerna och som var platsen för en Källa, beslutades det raskt att det skulle organiseras en expedition dit kommande sommar. Expeditionen planerades så att den tidsmässigt skulle sammanfalla med de riter som vildfolket skulle hålla på platsen. (Denna expeditions öden behandlades sedan på Källan vid Världens Ände.)

Arrangör: Henrik Hoffström..

Antal deltagare: 17 deltagare, varav 8 kvinnor och 9 män, i åldrarna 19-46 år. Genomsnittsåldern låg på 29 år.


Länkar till dokument med anknytning till Nyckelns Väktare

Fotogalleri med 8 bilder från Nyckelns Väktare

Vox populi - deltagarnas röster om helgen

Artiklar

Berättelser

Tidigare lajv i krönikan