Bok II, Kapitel 3

En studie i svart

maj 2002 - januari 1142


Efter sommaren 1141, då Fursten fick se Draakhem gå sig ur händerna, och en lugn höst då båda sidor slickade sina sår, samlade sig det mörka Furstendömet till motattack. Planer smeds för att med militära och magiska maktmedel i förening rikta ett dråpslag mot alliansen och nå en slutgiltig lösning på det gedanska problemet. För detta ändamål arrangerades ett rådslag för Furstens närmaste män och kvinnor, kombinerat med en bankett till Hans ära till vilken flera av Hans tjänare på alla nivåer inbjudits, på Grapahus i mellersta Margholien en kylig vinterdag kort efter nyåret 1142.

Bland gästerna fanns också företrädare för främmande makter som stod i ett gott eller neutralt förhållande till Furstendömet: den mäktiga Ordo Alemandi, mer känd som Slagbjörnsorden, och rikena Gotmar och Gautrike i södra Thule. Man hade också ett par berömda fångar att visa upp: främst bland dem Drakfågel, den smått legendariska ledaren för den margholiska motståndsrörelsen.

Under rådsbanketten smeds utarbetade planer för det fortsatta kriget och betydelsefulla överenskommelser slöts - dessa kommer att göras offentliga i sinom tid.

Arrangörer: Theo Axner och Henrik Hoffström.

Antal deltagare: 58 deltagare, varav 29 kvinnor och 29 män, i åldrarna 12-67 år. Genomsnittsåldern låg på 25 år.


Länkar till dokument med anknytning till En studie i svart

Fotogalleri med 30 bilder från En studie i svart

Vad hände och händer?

Vox populi - deltagarnas röster om Livet

Utskick och gruppblad

Urkunder och inlajv-dokument

Noveller

Artiklar

Sånger och dikter