Bok II, Kapitel 2

Utposten

augusti 2001 - augusti 1141


Medan kriget i de Norra Kungarikena rasade vidare söderut låg norra och mellersta Gedanien sedan två år tillbaka under Furstlig ockupation. Tillvaron hade åter antagit närmast rutinmässiga former och somliga hade rentav försonat sig med det främmande styret, medan andra i hemlighet samlat sig till motstånd.

Skådeplatsen den här gången var Råbro socken i det ockuperade norra Gedanien. En ny utpost skulle uppföras för att övervaka en blivande viktig transportled som nyligen röjts genom den tidigare övergivna Förtrollade Skogen. En del av de numera livegna bönderna från byarna i socknen hade kommenderats till platsen för att göra dagsverken med uppförandet, övervakade av den Furstliga garnison som posterats till platsen. Tunga till sinnes slet de på för sina ovälkomna nya herrar.

Mycket annat rörde sig dock också i skogen; såväl halvvilda oknytt som Fursten sökt tämja men ännu inte lyckas, margholiska motståndskämpar och spejare från det fria Gedanien. Under helgen hann vi bevittna resandet av en utpost - komplett med utkikstorn - och andra byggnadsverk, brutala förhör och avrättningar, en Furstlig inspektörs besök, en dramatisk fritagning av tre fångar, Rödkåpornas till synes slutliga seger över oknytten och mycket annat. Läs mer om händelseförloppet här.

Arrangörer: Theo Axner och Henrik Hoffström.

Antal deltagare: 71 deltagare, varav 37 kvinnor och 34 män, i åldrarna 10-67 år. Genomsnittsåldern låg på 25 år.


Länkar till dokument med anknytning till Utposten

Fotogalleri med 63 bilder från Utposten

Vad hände och händer?

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick och gruppblad

Urkunder och inlive-dokument

Noveller

Artiklar

Sånger och dikter