Riddar Akvin Örnkloo d y


Den gedanske riddaren Akvin Akvinsson Örnkloo, äldste son till friherre Akvin Magnusson Örnkloo.

Riddar Akvin var en av banérherrarna i den här som Spegelhamns patriark Henricus Ioanni ledde mot de Furstliga i Sunnanslätt våren 1141.

Teckning: Theo Axner