Bok II, Mellanspel 5

Dagbräckning

november 2003 - juli 1142


Någon vecka efter återkomsten från den händelserika expeditionen till Världens Ände samlades Nyckelns Väktare till ett nytt rådslag på Gröntuna, en gård tillhörande Örnevalls kloster i västra Sunnanslätt. Det fanns mycket att ta ställning till. Nyckeln, det mystiska vapnet mot Furstens svartkonster, hade vid Världens Ände blivit renad från Ranas onda inflytande och hade nu potential att bli ett oerhört kraftfullt redskap - men man måste ännu finna ut hur detta redskap skulle brukas och hanteras. Många planer smeds för hur man skulle finna ut mer och använda de redan funna kunskaperna för att hjälpa till att rädda det belägrade Gedanien från undergång. Läget var allvarligt, men ett nytt hopp hade tänts och Väktarna fann att en vändpunkt hade nåtts. Nu bad man bara att den inte kommit för sent...

(Not: eftersom mycket av det som planerades kommer att ha ett direkt inflytande på slutskedet av kampanjen om Geda kan vi inte publicera så mycket om detta ännu. Det kommer senare.)

Arrangörer: Henrik Hoffström, Theo Axner och Susanne Staaf.

Antal deltagare: 29 deltagare, varav 17 kvinnor och 12 män, i åldrarna 14-47 år. Genomsnittsåldern låg på 28 år.


Länkar till dokument med anknytning till Dagbräckning

Fotogalleri med 23 bilder från Dagbräckning

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick och gruppblad

Utskicken och gruppbladen presenteras här som de var, med undantag för att kontaktuppgifter till enskilda deltagare har tagits bort.

Urkunder och inlajv-dokument

Artiklar och bakgrundstexter

Sånger och dikter

Berättelser