Nyhetsbrev XX

 

December 1149 - augusti 1150

Utskriftsvänlig sida

Skrivet och sammanställt av

Theo Axner

Med hjälp, idéer och inspiration av

Henrik Hoffström
Frida Pihl
Fritjof Nilsson
Daniel Staberg

Det här nyhetsbrevet behandlar händelseutvecklingen under sommaren och hösten 1149. För tidigare händelser, se:


InnehållÖversikt


Vintern 1149-50

Vintern blev mild. Vid Väktarnatten mötte en del allierade utsända upp med Drakfåglarna i det befriade Ravnsmark och höll rådslag.

På samma plats hade en av de sedan länge försvunna och glömda alvbyggda portalerna nyligen hittats, och kvällen före Väktarnatten öppnades porten och de som försvunnit genom porten i Högmark i april kom ut. Portfararna fördes till Sunnanslätt av Nyckelns väktares utsända.

Arna lagkvinna, Drakfåglarnas överkapten, omgiven av sina närmaste anhängare

Drakfåglarna gjorde kort efter Väktarnatten en formell diplomatisk beskickning till sina närmaste allierade, alverna i Formenos.

Under hösten, vintern och våren arbetade alverna i Ilyrana så intensivt vädret tillät med att förstärka sina försvarsverk då det sågs som troligt att Fursten skulle slå till mot dem på nytt när han nu hade ryggen fri i Högmark. De allierade sände sambandsofficerare och små frivilliga hjälptrupper dit, som de redan gjort till Ravnsmark.


Våren 1150

Parzifal av Eltz, en släkting till huset Riefenthaal vars sidogren var kungar av Sunnanslätt fram till för 20 år sedan och en möjlig aspirant på den lediga kronan, besökte för första gången Sunnanslätt under våren. Han erbjöd till att börja med en personlig allians, åtog sig att bistå riket militärt och återvände till Almand för att värva trupper.

På våren började den Furstliga offensiven mot Ilyrana mycket riktigt på nytt. Till priset av en del förluster återtog de Furstliga de utposter de tagit och förlorat föregående vår, medan alverna bedrev fördröjningsstrid.

Mindre exilhögmarkska och arosiska styrkor gjorde räder och störattacker mot de Furstliga i Högmark, främst mot försörjningslederna. Längs gränsen mellan Gedanien och Margholien slogs mindre räder och gränsskärmytslingar ut fram och tillbaka. Båda 'fronterna' förstärktes av sunnanslättska frivilliga och i Gedanien också av de landsflyktiga Ahriksriddarna. Dessa lågintensiva krigshandlingar fortgick sporadiskt över både vår och sommar, liksom störoperationer bakom de Furstligas linjer i Högmark av partisaner och Drakfåglar.


Sommaren 1150

Sommaren blev mestadels kall och regnig. Krigshandlingarna fortsatte ungefär som på våren.

Fursten började långsamt skeppa över trupper från Talvala till Thule. De allierade och särskilt de Fria Skepparna gjorde vad de kunde för att sinka och försvåra trafiken, men konvojerna var väl skyddade och man övergick snart till att utnyttja koncentrationen till sjöburna räder mot de margholiska och talviska kusterna. De gjorde mestadels inte så mycket skada men tvingade de Furstliga att binda upp trupper och resurser för att försvara sina långa gränser.

I juni gifte sig kronprinsessan Adriana av Gedanien med riddar Akvin Örnklo. Några veckor senare insjuknade plötsligt den 15-årige greve Lindorm Silfverspenne, herre till Månhella slott, i en häftig feber och dog utan direkta arvingar.

I Ilyrana avancerade de Furstliga långsamt och metodiskt nedför en biälv till Belenchon, men det sista man hört är att de tycks ha kört fast vid en stark utpost på älven som nu lagts under belägring.

I slutet av juli genomfördes det mest ambitiösa allierade anfallet - en sjöburen räd mot Margholiens kust under ledning av Gedaniens marsk, friherre Peder Silvertuna. Förutom gedanska skepp och Fria Skeppare deltog sunnanslättska och arosiska frivilliga, och även en stark kontingent under Parzifal av Eltz.

Efter ett avbrutet strandhugg vid Bykle slog man framgångsrikt till vid S:t Egils hamn i Ovanstig, drev bort de Furstliga försvararna och tog flera skepp och annat byte. En del av styrkan fortsatte in längs Graneälvens dalgång innan man vände om och återtågade. Det fria Margholiens fana restes i S:t Egils hamn och längs marschvägen.

Under seglatsen hem gensköts de allierade av en stark Furstlig eskader förstärkt med pirater och inhyrda skepp från Ordo Alemandi. Ett sjöslag stod strax utanför Saxeholm, där de allierade framgångsrikt slog sig igenom - men till ett pris. Marskens skepp gick under i striden och han stupade själv i striden.Vintern


Mötet vid Unnsbacken och portfararnas återkomst

I december 1149 firades som brukligt Väktarnatten i Thule; så även i Ravnsmark, det folkland i västra Margholien som nyligen befriats och erövrats av Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen mot Fursten. Vid Unnsbacken i västra Ravnsmark samlades en del av motståndskämparna, bönder från trakten, allierade soldater som inkvarterats här och en del mer udda gäster för att hålla Väktarnattsvard och så småningom rådslag för det kommande året. Flera av motståndsrörelsens kaptener var på plats, liksom utsända från till exempel Gedanien, alvriket Ilyrana och Nyckelns väktare. De sistnämndas intresse för platsen hade särskilt väckts av att en av de länge bortglömda portar alvfolket byggt i forntiden för att färdas på magisk väg emellan – en sådan hade tidigare på året upptäckts och, kortvarigt, öppnats i västra Högmark – nyligen upptäckts i närheten.

De mest oväntade gästerna dök dock upp kvällen före Väktarnattskalaset. Porten öppnades och sex människor - tre gedanier, en margholisk Drakfågel och två Furstliga Rödkåpor - som försvunnit genom porten i Högmark i våras kom ut. Det visade sig att de tillbringat de mellanliggande månaderna i en märklig skuggvärld de själva kallade Gråmark. Resan hade svetsat gruppen hårt samman och de båda Rödkåporna - som tycktes villiga att bryta med Fursten - försvarades envist av sina allierade reskamrater. De nyanlända bemöttes med stor misstänksamhet särskilt av Drakfåglarna, men man kom så småningom överens om att gruppen skulle föras med Nyckelns väktare från platsen.

Läs mer: Portfararnas saga

Porten i Ravnsmark och de sex som återvände


Våren


Sunnanslätt och tronkrävaren

Riddar Theoderik Skiöld

Sunnanslätt har stått utan regent sedan riksföreståndaren, Theoderik Skiöld, stupade i Högmark hösten 1148; sedan dess har riket styrts av riksrådet gemensamt ungefär som i Gedanien. Riket har inte haft någon monark sedan den riefenthaalska kungafamiljen dog ut 1131 (de togs in som härskare när Sunnanslätt bröt sig ur Gedanien för ett sekel sedan).

Flera av grevarna och friherrarna i riket har börjat positionera sig inför ett eventuellt kungaval, men det finns ingen självskriven kandidat. Det senaste året har bilden komplicerats ytterligare då en släkting till de riefenthaalska kungarna börjat visa intresse för Sunnanslätt. Denne, Parzifal von Eltz, är herre över ett litet grevskap i norra Almand men har gjort karriär som legokondottiär.

Greve Parzifal lät först höra av sig under 1149 och gjorde ingen hemlighet av sitt intresse för att aspirera på Sunnanslätts krona, men han var också tydlig med att han inte tänkte resa anspråk med våld; om han skulle bli kung skulle det vara för att Sunnanslätt ville ha honom.

Under våren 1150 besökte han själv Sunnanslätt med ett litet följe och mötte upp med riksrådet. Han erbjöd till att börja med en personlig allians och åtog sig att bidra med militärt stöd. Även om det var tydligt att han bland annat syftade till att demonstrera att riket behövde honom var det ett stöd riksrådet inte fann att de hade råd att tacka nej till, och han ställde inga omedelbara motkrav. Greve Parzifal återvände till Almand för att värva trupper.

Under sommaren återvände han med ett antal välutrustade skepp och trupper. Det första större företag han och hans folk deltog i var sjöräden mot den margholiska kusten.

Parzifal är av allt att döma en duglig militär ledare och mycket karismatisk.


Några alver spanar från sin utkikspost vid Aiwethir

Det andra anfallet mot Ilyrana

En mild men blöt vinter gjorde att krigsföretagen kom igång sent, först framåt maj. Båda sidor hade förberett sig under hösten och vintern; alverna hade förstärkt och förbättrat sina försvar och de Furstliga hade upprättat en kedja av befästa basläger längs Högälven.

Alverna hade evakuerat alla civila bosättningar öster om älven Belenchon; de alver som fanns kvar där nu var krigare och stödpersonal som dels höll ett antal utposter, dels rörde sig i skogen redo att bedriva gerillakrig.

De Furstligas första stora stöt under maj riktade sig liksom 1149 mot Holenthon, som återbesatts av alverna som en rent militär utpost. Den Furstliga anfallsstyrkan var starkare än förra året (då de inte behövt lämna fullt så starka reserver för att försvara Högmark) och förstärkt med nya dvärgtillverkade krigsmaskiner.

Holenthon föll efter hårda strider, till priset av tunga Furstliga förluster, och brändes till stor del ned. Alverna hade gillrat magiska fällor kring jordkraftkällan vid Holenthon som ställde till med en del ytterligare skada.

Ingen mindre än draken Náuglug sändes att återta utposten med porten i Klippiga skogen. De allierade försvararna övergav utposten; porten hade gömts och förseglats så gott man kunnat. De Furstliga tog åter porten i besittning men har såvitt man vet inte lyckats öppna den på nytt.

Under sommaren började den Furstliga huvudstyrkan långsamt och metodiskt avancera ned längs Aiwethir (eller Uggleån som den kallas i Högmark), en liten biälv som rinner upp nära Ekeholm och förenar sig med Belenchon vid Laiquambo. Den var inte av överväldigande storlek - kanske ett par tusen soldater - då Fursten också förutom alla garnisoner behövde hålla rörliga styrkor i Högmark såväl som i Margholien. Dock följdes den av ett omfattande logistiskt och magiskt understöd: inte minst en stor kår ingenjörer, pionjärer och arbetare som fällde träd, svedjebrände områden framför armén, röjde stigar till öppnare leder och reste en tät kedja av basläger och utposter längs vägen. Bland ingenjörerna fanns flera av Kalins dvärgar och deras märkliga maskiner. Även draken anslöt sig periodvis till armén och hjälpte till i röjandet av väg.

De Furstliga kämpade sig långsamt igenom en ändlös serie fällor, snaror, distraktioner, bakhåll - från såväl alver som tämjda djur och väsen - och fältbefästningar, och mot slutet av sommaren hade de nått fram till den starka utposten Tirniant. Den består av ett valv av trä över älven - skapat och skyddat på magisk väg - med ett stentorn och likaledes magiskt förstärkt fällgaller och kontrollerar en smal flaskhals där den omgivande terrängen är extra svårframkomlig. Tirniant lades under belägring.

Alverna hade under tiden också vädjat till sina mänskliga allierade om undsättning eller stöd, och i Arosia förbereddes en undsättningsexpedition med stöd från de andra rikena. Efter nederlaget i Högmark föregående år fanns det inte möjlighet till en satsning i samma storlek.

Karta över de Furstliga framryckningarna och utposterna i Ilyrana - klicka för större!


Sommaren


Kronprinsessa
Adriana
Riddar
Akvin
Ärkematriark
Cordelia

Inrikes i Gedanien

I juni gifte sig kronprinsessan Adriana och riddar Akvin Örnklo d y, son till friherre Akvin Örnklo, i Geda. Vigseln hölls i Templet i Geda av ärkematriark Cordelia.

Några veckor senare insjuknade plötsligt den 15-årige greve Lindorm Silfverspenne, herre till Månhella slott, i en häftig feber och dog. Han saknar direkta arvingar och hans kastellan, en avlägsen släkting, fortsatte att föra befäl på Månhella slott tills vidare.

Under sensommaren flydde några misstänkta spioner från Månhella; det var än så länge oklart vad de kommit över om något.

Läs mer: Den politiska situationen i Gedanien, LjÅ 1150


Friherre Peder
Silvertuna
Prins
Imrar

Strandhugget mot S:t Egils hamn

I slutet av juli genomfördes det mest ambitiösa allierade anfallet - en sjöburen räd mot Margholiens kust under ledning av Gedaniens marsk, friherre Peder Silvertuna,och prins Imrar. Förutom gedanska skepp och Fria Skeppare deltog sunnanslättska och arosiska frivilliga, och även en stark kontingent under Parzifal av Eltz.

Räden hade flera syften:

  • Strategiskt: ta eller förstöra något lämpligt mål och pröva de Furstligas försvar och beredskap. Samt, likt de andra mindre räderna, tvinga de Furstliga att binda upp styrkor för försvar och försvaga andra fronter.
  • Symboliskt/moraliskt: det första större anfallet mot Furstens kärnland på lång tid hade en stor symbolisk betydelse. Ett annat viktigt symboliskt syfte var att visa sitt stöd för Drakfåglarna som det legitima "fria Margholien". Deras fana bars med i tåget och restes vid intagna platser.
  • Distraktion: man var också i samråd med just Drakfåglarna som själva planerade några djärva dolda operationer inne i Margholien. Det här anfallet torde dra åt sig det mesta av de Furstligas uppmärksamhet.

De allierade reser det fria Margholiens fana i S:t Egils hamn

Strandhugget

Efter ett avbrutet strandhugg vid Bykle slog man framgångsrikt till vid S:t Egils hamn i Ovanstig, drev bort de Furstliga försvararna och tog flera skepp och annat byte.

Hamnen var svagt försvarad av några Furstliga kavalleriförband, en handfull galärer med besättning och skyndsamt hopskrapat landvärn. De Furstliga satte själva eld på magasinshusen och försökte förstöra handelsskeppen som låg i hamn, men de allierade lyckades erövra ett skepp lastat med järn och virke. De föll tillbaka från hamnen och försökte ta upp stridspositioner i skogen i närheten, men de föga entusiastiska bönderna och sjömännen flydde. De Furstliga ryttarna gjorde några motattacker men tvingades snart ge vika för övermakten och slå till reträtt.

S:t Egils hamn var - för tillfället - intaget, förutom fästningen som man inte försökte ta; garnisonen var alltför svag för att våga sig på några utfall. De allierade avstod från att plundra de civila stadsborna men lade beslag på de skepp och förråd som kunnat räddas från elden. Det fria Margholiens fana - två korsade silverpilar på ett blått och rött fält - restes i staden.

 

Marschen längs Graneälven

Medan skeppen och en del av styrkan lämnades vid S:t Egils hamn ledde herr Peder en stark ryttarstyrka på en marsch längs Graneälvens dalgång; både som en demonstration och för att skaffa förstahandsunderrättelser om det inre av Margholien. Om man inte mötte på motstånd skulle det teoretiskt gå att ta sig hela vägen till Ravnsmark den här vägen och möta upp med styrkorna där. Det hade man nu inga avsikter till men man hoppades förvirra och kanske skrämma de Furstliga.

Flera mindre utposter togs eller förstördes på vägen - man passerade också de alviska forngravarna - och det fria Margholiens fana restes på flera platser. Snart nog rapporterade dock spanare att Furstliga styrkor var på väg mot hamnen söderifrån längs kusten. Hellre än att riskera att bli avskurna avbröt herr Peder marschen och återtågade till S:t Egils hamn där man gick ombord och seglade hemåt.

 

Sjöslaget vid Saxeholm

Under seglatsen hem gensköts de allierade av en stark Furstlig eskader; krigsgalärer förstärkta med pirater och inhyrda skepp från Ordo Alemandi. Eskadern, som leddes av ingen mindre än Furstens amiral Scylla Draanca, hejdade de återseglande allierade utanför Saxeholm och ett sjöslag stod.

Striden blev, som sjöslag brukar, kaotisk och tycktes länge jämn. De allierade skeppen var fler, men en del av de Furstliga var bestyckade m ed brandprojektiler av ett nytt slag (antagligen byggda av Kalins dvärgar).

Under stridens gång blev herr Peders fartyg, Solen, svårt skadat, men i stället för att dra sig ur striden - också det en riskabel manöver - valde marsken djärvt att ge sig mitt in bland fienden och gick i närkamp med såväl den stora Furstliga galären Rapax som piratkoggarna Meermann och Adler.

Exakt vad som skedde kunde inte urskiljas från de andra allierade skeppen, men man såg hur Solen fattade eld - troligen av en av de Furstligas brandprojektiler som avfyrats från nära håll. Trots branden lyckades marsken och hans besättning äntra Rapax, och en vild strid uppstod; herr Peders banér med den avhuggna vita liljan vajade i vinden där striden stod som hetast.

Meermann lade sig långsides med Rapax och skickade ombord förstärkningar för att galären skulle kunna slå sig fri, men lågorna från Solen spred sig inte bara till Rapax utan även till Meermann. Samtliga tre fartyg gick brinnande till botten och Adler kunde inte göra mer än att plocka upp ett fåtal överlevande. Amiral Draanca var ombord på Rapax men det skulle senare visa sig att hon var bland de överlevande.

Det hela chockade de Furstliga till den grad att de kom av sig och de allierade kunde utnyttja förvirring till att slå sig ut med bara några förlorade skepp. Utan vidare allvarliga störningar kunde man segla tillbaka och landstiga i Draakhem.Fortsättning följer!

Är du intresserad av att blanda dig i vad som sker i Thule i framtiden? Hör av dig till arrangörerna på thulekampanjen [at] gmail.com.