Präster


De närvarande prästerna: anselmitbrodern Stefan, fader Olaus Valdi från Gotmar och Gedaniens ärkepatriark Olaus Ivari.

Foto: Markus Waltersten