Bok III, Kapitel III

Den svarta Nyckeln

november 2010 - hösten 1147


I Furstendömet Margholien pågick under Ljusets År 1147 intensiv magisk forskning, bl a stimulerad av upptäckterna som gjorts i Talvala föregående år. Sent på hösten hölls ett stort symposium vid Högmyren i västra Arilda för att demonstrera de genombrott som den magiska forskningen uppnått.

Med utgångspunkt från Koutas amulett som de kom över i Naari hade de Furstliga funnit ett sätt att styra och återskapa de effekter som hemsökt delar av Österlandet: förbanna ett område så att de som dör där inte får vila utan vaknar till liv som vandöda som hungrar efter de levandes kött och blod. Fokus för nekromantin är något som kallas ’den blå lågan’ och tycks binda de dödas själar i köttet. Dessa nya vandöda, vars talviska benämning kalmo – ’kadaver’ – fastnat även i Thule, är inte till skillnad från de döda i Månhella förslavade utan följer sina egna drifter sådana de är.

De Furstliga hade nått sina genombrott genom att förena och syntetisera element från sina olika disparata magiska traditioner – arcurisk jordmagi, blodsmagi, shamanism, mm – och med anspelning på Nyckeln som också skapats med en kombination av krafter och traditioner har det talats om detta som den ”svarta Nyckeln”. Vid ritualen på Högmyren användes just en svart järnkittel med detta smeknamn som käril för den blå elden.

Lajvet utspelades under symposiet på Högmyren. Förutom demonstrationen av den blå elden och den svarta Nyckeln presenterades även åtskilliga andra fynd och upptäckter, och även flera mer jordnära intriger utspelades. Trakten hade infiltrerats av Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen, och även om deras utsända fängslades kom åtminstone en av dem undan med sitt vittnesmål om vad som skett på Högmyren.

Arrangörer: Theo Axner, Henrik Hoffström och Frida Pihl.

Antal deltagare: 79, i åldrarna 16-54 år. Genomsnittsåldern låg på 28 år (medianålder 27, typålder 27).


Länkar till dokument med anknytning till Den svarta nyckeln

Fotogalleri med 78 bilder från Den svarta nyckeln

Enskilda deltagares och gruppers upplevelser på lajvet

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick

Artiklar och bakgrundstexter

Berättelser