Utskriftsvänlig sida

Vem-är-vem: kungariket Gedanien

Nivå 1

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Gedanien. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända gedanierna. Alla i Gedanien och i princip alla i de Norra Kungarikena och större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Gedanien känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Gedanien. Det markeras vilka som har koll på dem.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Kungafamiljen

   

Kung Imrar IX (Imrar Imrarsson Falk)

Födelseort: Imrarsborg, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1088

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Markus Waltersten

Släktvapen: På rött en gyllene falk.

Gedaniens riksvapen: På blått en gyllene ek.

 

Släktband:

Son till kung †Imrar VIII och drottning Ingeborg Olofsdotter Orm

Änkling efter drottning †Margrete Knudsdotter

Far till kronprinsessan Adriana, prins Imrar och prinsessan Ilda

Farbror till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusin till greve Peder Hjalmarsson Orm

Farskusin till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Kung av Gedanien sedan 1110. Hävdar att han är ättling i rätt nedstigande led till Imrar den Gode. Krigets inledande katastrofer hotade att försänka honom i passivitet och grubblerier, men efter händelserna vid Vitehög tycktes han ha återfått en del av sina krafter. Efter krigsrådet i Vitehög återvände kung Imrar till Geda för att samla och leda stadens och rikets försvar, vilket han koncentrerade sig helt på så länge staden var hotad - han lämnade bara Geda för mycket korta perioder fram till dess att belägringen hävdes hösten 1142.

De senaste åren har kungens hälsa försämrats på nytt. På hösten 1148 drabbades han av ett slaganfall och har sedan dess varit sängbunden. Riksrådet regerar för närvarande Gedanien gemensamt i hans ställe.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Kronprinsessa Adriana Imrarsdotter Falk

Födelseort: Imrarsborg, Gedanien

Hemort: Imrarsborg, Gedanien

Född: 1117

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare / Sörjande

Spelare: Sara Lilja Visén

Vapen: På rött en gyllene falk; allt överlagt med en silverne tornerkrage.

 

Släktband:

Dotter till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Gift med riddar Akvin Örnklo

Mor till Peder Adrianasson

Syster till prins Imrar och prinsessan Ilda

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusindotter till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prinsessan, äldsta dotter till kung Imrar IX av Gedanien, var väl känd för visdom och duglighet bortom sina unga år redan innan kriget började. Sedan dess har hon varit engagerad i ledandet av Gedas försvar och försörjning, men hon har också genomfört en del diplomatiska resor för sin fars och rikets räkning - bl a vid rådsmötet i Sunnanslätt sensommaren 1140. Kronprinsessan är en av Alliansens mest karismatiska ledargestalter och hennes förmåga att inspirera sitt folk till närmast övermänskliga ansträngningar och uppoffringar under den långa belägringen av Geda var smått legendarisk. Hon dräpte general Varja, en av Furstens härförare, under slaget vid Geda högar.

Kronprinsessan tillbringade åren 1146-48 utomlands i försök att få utlyst en Ljushärnad mot Fursten - det misslyckades - och att söka andra allierade. Hon återvände vintern 1148-49 och nedkom senare under året med ett utomäktenskapligt barn. Våren 1150 gifte hon sig med riddar Akvin Akvinsson Örnklo.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Prinsessa Ilda Imrarsdotter Falk

Födelseort: Imrarsborg, Geda

Hemort: Imrarsborg, Geda

Född: 1127

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Julia Greip

Vapen: På rött en gyllene falk, överlagd med en silverne nymåne

 

Släktband:

Dotter till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Syster till kronprinsessan Adriana och prins Imrar

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusindotter till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prinsessan Ilda är kungens yngsta dotter, tvillingsyster till prins Imrar – förutom kronprinsessan de enda av kungabarnen som överlevt. Prinsessan har tillbringat större delen av sitt liv vid Imrarsborg.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Prins Imrar d y Imrarsson Falk

Födelseort: Imrarsborg, Geda

Hemort: Imrarsborg, Geda

Född: 1127

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Gustav Andersson

Vapen: På rött en gyllene falk, överlagd med en silverne femstjärna

 

Släktband:

Son till kung Imrar IX och drottning †Margrete Knudsdotter

Bror till kronprinsessan Adriana och prinsessan Ilda

Kusin till prinsessan Elena Araldsdotter

Kusinson till greve Peder Hjalmarsson Orm

Syssling till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Prins Imrar är kungens ende son, tvillingbror till prinsessan Ilda – förutom kronprinsessan de enda av kungabarnen som överlevt. Prinsen har tillbringat större delen av sitt liv vid Imrarsborg.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Kyrkan

   

 

Ärkematriark Cordelia Petri (Cordelia Pedersdotter Draakwinge)

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Almarsund, Gedanien

Född: 1099

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Anette Åsblom

Vapen: Kvadrerat i fyra fält. 1 & 4: Gedas ärkestifts vapen; på rött en gyllene Ljuspil; i övre högra hörnet en gyllene krona. 2 & 3: Draakwinges släktvapen; på i guld och svart kluven sköld en röd drake.

 

Släktband:

Dotter till greve †Peder Erlingsson Draakwinge

Syster till greve †Aron och herr †Erik Pedersson Draakwinge

Faster till greve †Vilhelm, grevinna Eleonora, junker Erling och riddar Vendela Aronsdotter

Svägerska till fru †Eufemia Schild

Moster (ingift) till prinsessan Elena Araldsdotter och riddar Filippa Warmundsdotter

Gedaniens kyrkliga överhuvud, föreståndare för Ljusets Tempel i Geda och riksrådets första medlem.

Cordelia valdes till ny ärkematriark senhösten 1142 efter att hennes företrädare Olaus Ivari dräpts under de Furstligas plundring av Geda. Liksom sin företrädare är Cordelia en politisk och diplomatisk begåvning, och hon var också den kandidat som kung Imrar rekommenderat.

Gedas ärkepatriarkat omfattar Gedanien och Nordanlanden (inklusive, i teorin, Furstendömet Margholien). Därtill är Geda överordnat patriarkerna i Arosia (Arosia och Högmark), Spegelhamn (Sunnanslätt), Tallvide (Gotmar och Vildlandet) och Rimsgårda (Gautrike). Cornelia håller även borgen Almarsund vid Almarsjöns mynning nära Geda med kringliggande område som län. Hon tillhör det högsta frälset i riket och är faster till grevinna Eleonora Draakwinge.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Högfrälse

   

Friherre Arald Magnusson Eldstierna: riksdrots

Födelseort: Vidmarkshus, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1104

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Peter Anvin

Vapen: På svart en silverne femstjärna omgiven av tre gyllene eldslågor.

 

Släktband:

Son till friherre †Magnus Elenasson Eldstierna

Änkling efter fru †Elin Disasdotter Leijonhufvud

Far till jungfru †Birgitta och jungfru †Vendela

Bror till riddar †Fredrik, riddar Ivar och riddar †Sigrid

Morbror till riddar Magnus Sigridsson Eldstierna

Kusin till Egil Birgersson Örnkloo

Herr Arald var kommendant på borgen Vidmarkshus med tillhörande förläning tills den erövrades av de Furstliga 1139. Aralds bror Fredrik stupade vid erövringen; hans hustru och döttrar tillfångatogs av de Furstliga och utnyttjades av dessa för att utpressa honom till spioneri mot kungen (de förmodas nu döda). Under krigsrådet vid Vitehög erkände Arald historien och hans Furstliga kontakt avslöjades. Herr Arald har förblivit vid kungens sida.

Vårvintern 1141 utnämndes han till riksdrots, alltså rikets högste rättsvårdare. Den myndigheten har han utökat med ett allt växande, för att inte säga fanatiskt, nit för att avslöja spioner och andra som på något sätt går fiendens ärenden. Herr Arald har blivit en fruktad man i Gedanien: hans hårda domar är kända, och det ryktas att han sedan flera år hållit sig med egna, hemliga underrättelsetjänster och byggt upp en närmast parallell maktstruktur. Ryktena har tagit särskild fart sedan 1148. Kung Imrar och herr Arald är barndomsvänner och drotsen åtnjuter ett stort – enligt somliga kanske alltför stort – förtroende från kungen.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Riddar Lukas Drakvinge: riksmark

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Draakhems slott, Gedanien

Född: 1106

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Theo Axner

Vapen: På i guld och svart kvadrerad sköld en röd drake.

 

Släktband:

Bror till greve †Aron Pedersson Draakwinge, ärkematriark Cordelia Petri och herr †Erik Draakwinge

Farbror till greve †Vilhelm, grevinna Eleonora, junker Erling och prior Esbjörn

Grevinna Eleonora Drakvinges farbror och ärkematriarkens yngre bror. Han är kommendant i Draakhem och huset Drakvinges främsta militära ledare.

Vid rådsmötet i Edsätra 1150 utsågs herr Lukas till ny riksmarsk efter Peder Silvertunas död.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Fru Edda Bosdotter Grip: rikskansler

Födelseort: Gripeborg, Gedanien

Hemort: Geda, Gedanien

Född: 1102

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i silver och svart kluvet fält en röd grip.

 

Släktband:

Dotter till friherre †Bo Kettilsson Grip

Syster till friherre †Eirik Bosson Grip

Faster till friherre Valdemar Eiriksson Grip och herr Vidar Eiriksson Grip

Kusin till friherre †Ulrik Eriksson Natteld

Farskusin till friherre Alrik Ulriksson Natteld

Fru Edda är riksråd och kansler, dvs förestår det kungliga kansliet, redan sedan före kriget utbröt. Hon har hittills hållit sig utanför "partistriderna" i rådet.

   

Grevinna Eleonora Aronsdotter Drakvinge

Födelseort: Draakhems slott, Gedanien

Hemort: Draakhems slott, Gedanien

Född: 1123

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Rebecca Wikström

Vapen: På i guld och svart kluven sköld en röd drake.

 

Släktband:

Dotter till greve †Aron Pedersson Draakwinge och fru †Eufemia Josefsdotter Schild

Syster till greve †Vilhelm och junker Erling

Halvsyster till riddar Vendela Pedersdotter

Brorsdotter till ärkematriark Cordelia Petri, riddar Lukas Drakvinge och herr †Erik Draakwinge

Systerdotter till fru †Elga Josefsdotter Schild och herr Warmund Schild

Kusin till prinsessan Elena, prior Esbjörn och fru Ketterlin Schild

Grevinna Eleonora är också titulär kommendant på Draakhems slott. Hon tillträdde titeln efter att hennes äldre bror Vilhelm, den förre greven, stupade vid Geda högar. Dessförinnan var hon en tid trolovad med kung Sigtrygg av Högmark, men därav blev intet.

Den unga grevinnan har samlat ett livligt hov och sällskapsliv omkring sig i Draakhem.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

Friherre Peder Jakobsson Silvertuna: riksmarsk

Födelseort: Tuna, Gedanien

Hemort: Tuna, Gedanien

Levnadsår: 1101-1150

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Jon Thorvaldson

Vapen: På blått en avhuggen silverne lilja.

 

Släktband:

Son till friherre †Jakob Silvertuna och fru †Ragnhild Dagsdotter Grip

Änkling efter fru †Emilia von Ausfern

Far till riddar Lova

Bror till riddar †Magnus, fru Enricia och herr Ubertus

Farbror till jungfru Lucia och junker Sander

Kusin till greve Peder Hjalmarsson Orm

Farskusin till riddar Nanna Pedersdotter Orm och jungfru Dragoma Ulvarsdotter Stenbock

Gedaniens riksmarsk sedan strax före krigsutbrottet 1139. Efter nederlaget vid Månhella har han tillsammans med kung Imrar omorganiserat rikets försvar och spelat en drivande roll i dess fortsatta krigsinsatser. Marsken har visat sig som en begåvad strateg som inte står främmande för okonventionella metoder.

Marsken stupade i sjöslaget vid S:t Egils hamn efter en räd mot Margholien 1150.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev: