Bok III, Mellanspel IV

Fristad: Väktarnatt i Ravnsmark

december 2014 - december 1149


Credits

 

Huvudarrangörer

Theo Axner
Henrik
Hoffström
 

Hjälparrangörer

Erika
Westberg
Frida Pihl
Intriger
Administration
Sociala medier
Intrighjälp
Spelledande
för portfararna
 

Funktionärer och annan hjälp

Erik
Stormark
Cornelia
Karlslund
John
Barkestedt
Cia
Jildenhed
Åsa
Magnusson
Kökschef
Rekvisita
Specialeffekter
Off-sjukvård
Områdes-
rekning

I december 1149 firades som brukligt Väktarnatten i Thule; så även i Ravnsmark, det folkland i västra Margholien som nyligen befriats och erövrats av Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen mot Fursten. Vid Unnsbacken i västra Ravnsmark samlades en del av motståndskämparna, bönder från trakten, allierade soldater som inkvarterats här och en del mer udda gäster för att hålla Väktarnattsvard och så småningom rådslag för det kommande året. Flera av motståndsrörelsens kaptener var på plats, liksom utsända från till exempel Gedanien, alvriket Ilyrana och Nyckelns väktare. De sistnämndas intresse för platsen hade särskilt väckts av att en av de länge bortglömda portar alvfolket byggt i forntiden för att färdas på magisk väg emellan – en sådan hade tidigare på året upptäckts och, kortvarigt, öppnats i västra Högmark – nyligen upptäckts i närheten.

De mest oväntade gästerna dök dock upp kvällen före Väktarnattskalaset. Porten öppnades och sex människor - tre gedanier, en margholisk Drakfågel och två Furstliga Rödkåpor - som försvunnit genom porten i Högmark i våras kom ut. Det visade sig att de tillbringat de mellanliggande månaderna i en märklig skuggvärld de själva kallade Gråmark. Resan hade svetsat gruppen hårt samman och de båda Rödkåporna - som tycktes villiga att bryta med Fursten - försvarades envist av sina allierade reskamrater. De nyanlända bemöttes med stor misstänksamhet särskilt av Drakfåglarna, men man kom så småningom överens om att gruppen skulle föras med Nyckelns väktare från platsen.

En del annat märkligt hann hända - de blå eldarna som tycktes beteckna Furstens nya nekromanti syntes brinna och två stupade soldater återkom som gengångare - men Väktarnattskalaset hölls enligt planer och många av gästerna hade spännande historier att berätta. Portfararna berättade om sitt äventyr i Gråmark, såväl sorgliga som muntra berättelser från kriget återgavs och en mystisk skald framförde det talviska kvädet om dödsbesvärjaren Kouta.

Huvudarrangörer: Theo Axner och Henrik Hoffström.

Antal deltagare: 50, i åldrarna 19-58 år. Genomsnittsåldern låg på 33 år.


Länkar till dokument med anknytning till Fristad

Fotogalleri med 86 bilder från Fristad

Enskilda deltagares och gruppers upplevelser på lajvet

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick

Urkunder och inlajvtexter

Artiklar och bakgrundstexter

Kartor

Berättelser

Sånger och dikter