Bok III, Kapitel VI

Jägarna och bytet

september 2015 - september 1150


Credits

 

Huvudarrangörer

Theo Axner
Henrik
Hoffström
 

Medhjälpare och huvudfunktionärer

Anne
Fridh
Lina
Mannberg
Frida Pihl
Erika
Westberg
Kökschef Off-sjukvård Trygghetsvärd
Administrativ
hjälp
 

Rollhjälp

Olle
Carnevale
Martina
Jansson
Camilla
Mörn
Nina
Åhlmans
 

Rekvisita

Malin
Andersson
Sara
Kånåhols
Susanne
Staaf
Anette
Åsblom

I början av hösten höll det gedanska riksrådet, som styr riket under kung Imrars långvariga och troligen obotliga sjukdom, ett möte på gården Edsätra i norra Gedanien med rikets fruktade drots, friherre Arald Eldstierna, som värd. Mötet gästades också av sändebud från Drakfåglarna och alvriket Ilyrana.

En expedition från Nyckelns Väktare anlände också till platsen i egna ärenden och råkade, inte för första gången, i konflikt med drotsens folk. En rättegång mot en av Väktarnas utsända som tidigare gripits på drotsens mark utmynnade i en överenskommelse om att Nyckelns Väktare, vars rättsliga och organisatoriska status hittills varit oklar, i fortsättningen skulle lyda direkt under ett råd av de allierade rikenas och folkens regenter som skulle inrättas mer formellt.  Efter en del ytterligare gnissel stannade domina Elarka Arnvidae, abbedissa vid Örnevalls kloster, frivilligt som gisslan hos drotsen.

Huvudarrangörer: Theo Axner och Henrik Hoffström.

Antal deltagare: 52, i åldrarna 0-59 år. Genomsnittsåldern låg på 33 år.


Länkar till dokument med anknytning till Jägarna och bytet

Fotogalleri med 39 bilder från Jägarna och bytet

Vad hände?

Enskilda deltagares och gruppers upplevelser på lajvet

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Berättelser

Utskick

Artiklar och bakgrundstexter

Kartor

Kungariket Gedanien Norra Gedanien

 

Sånger och dikter

Recept ur Norra Kungarikenas kokbok på mat som serverades på lajvet