Bok II, Kapitel 4

Källan vid Världens Ände

juli 2003 - midsommar 1142


Kampen mellan den mörke Fursten av Margholien och den bräckliga allians av folk som stod emot honom hade rivit upp svallvågor långt bortom vad man kan se med blotta ögat. En av dessa effekter, som tog tid på sig att visa sig på allvar, var att oknytten i Thule brutit med den Lag som förr både styrt och skyddat dem. De hade förlorat gamla begränsningar men också blivit sårbara för Furstens försök att vinna makt över dem. Flödet, kraften som de lever av och som genomsyrar allt, blev alltmer sjukt och förgiftat.

Vildfolket, de primitiva stammar som lever i Västmarkerna, hade också råkat i stor oreda. Deras mytiske profet Äldst hade återvänt, men hans läror ställde vildfolkets gamla traditioner och idéer på huvudet. Björnstammen hade dragits in i de bofastas krig mot Furstendömet – de andra stammarna i väster stod ovilliga att ännu ta ställning. Vildfolkets lärde har också märkt av det förgiftade Flödet och hur det påverkar andarna. De vet att en mörk tid och ett svårt avgörande nalkas.

Vid midsommaren Ljusets År 1142 tycktes det avgörandet stå för dörren, vid den plats som sedan gammalt kallades Världens Ände. Hit reste en flock från Älgstammen, den största av de neutrala stammarna, för att förrätta sina sommarriter. Björnstammen, som tidigare har brukat gästa dem och delta i riterna, hade också utsända på platsen, men sämjan var inte så god som den varit. Stammarna hade hamnat på varsin sida i många av de dispyter som slitit vildfolken itu.

Inte långt från Världens Ände låg också Älvkungens domäner, där Oknyttens Hov nu hade samlats för att försöka finna ett svar på sina problem. Ska Lagen förbli bruten, eller kan den återupprättas – och vill man återupprätta den?

Och det verkade som om både Furstendömet och de Norra Kungarikenas allians, och då främst Nyckelns väktare, är intresserade av vad som kommer att ske vid Världens Ände. Bådadera hade nämligen sänt varsin expedition dit…

* * *

Dagarna vid Världens Ände blev rika på märkliga händelser. Väktarna lyckades rena Nyckeln, det mystiska vapnet mot Furstens magi, från de onda influenser som tidigare förgiftat den, och Nyckeln kunde nu bli ett verkligt avgörande vapen mot Furstens svartkonster - om de allierade finner ut hur de ska lyckas utnyttja den.

Vid Världens Ände återupprättades också oknyttens Lag, som tidigare varit bruten, på nytt då den gamle, korrumperade Jägaren lämnade över till en ny. Fursten och Nestor kommer inte att kunna tvinga till sig makt över fler oknytt, men många var fortfarande i deras våld. Å andra sidan lyckades de Furstliga få med sig draken Náuglugs hjärta och Ranas vålnad.

Arrangörer: Henrik Hoffström och Theo Axner.

Antal deltagare: 106 deltagare, varav 35 kvinnor och 71 män, i åldrarna 12-68 år. Genomsnittsåldern låg på 27 år.


Länkar till dokument med anknytning till Källan vid Världens Ände

Fotogalleri med 104 bilder från Källan vid Världens Ände

Vad hände och händer?

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick och gruppblad

Utskicken och gruppbladen presenteras här som de var, med undantag för att kontaktuppgifter till enskilda deltagare har tagits bort.

Urkunder och inlajv-dokument

Noveller

Artiklar och bakgrundstexter

Sånger och dikter