Arosier


De främsta gästerna från kungariket Arosia och dess allierade.

Från vänster: greve Angantyr Egilsson Jäärnskiöld, Arosias riksmarsk; prinsessan Angelica Karlsdotter Svärd; änkedrottning Katarina Ticza i volsk högtidsdräkt; herr Jan Ticza av Volska, änkedrottningens halvbror; samt greve Peder Hjalmarsson Orm, överhövitsman i norra Arosia.

Foto: Markus Waltersten