Herr Arald och Fru Elsbeth


Friherre Arald Magnusson Eldstierna och hans gäst för aftonen, Elsbeth Rawling från Altirien.

Foto: Markus Waltersten