Mäster Aemilius Clarus


Mäster Aemilius Clarus, en gedansk magiker och nybliven Väktare. Aemilius odlar en originell teori om magins natur och möjligheter, som hittills vunnit föga gehör hos hans kolleger.

Foto: Björn Carlander