På de här sidorna samlar vi information om det du behöver veta för att spela på Med sådana vänner. Mycket av materialet är återanvänt från Gravberget.

Läsanvisning och studieplan för nya Thule-lajvare (från Gravberget)

På länken ovan finns en snabbguide till hur du hittar det viktigaste och inte drunknar i 20 års ackumulerad information. :)

 

Om lajvet
På lajvhemsidan Fördjupning: Thule-arkivet
Kort om lajvet

Kort bakgrund inför lajvet.

Berättelsen hitintills (från Gravberget)

Den tidigare bakgrunden i stora drag.

Roller
Dräkt och utrustning (från Gravberget)

Översiktligt om vad som gäller, med länkar till vidare fördjupning.

Att lajva i Margholien
Nuläget: aktuellt och samtalsämnen – nytt! 2017-05-29
Om Griftedalnytt! 2017-05-29

 

Relevant bakgrund i övrigt

 

Kartor