nyckelnsvaktare

Nyckelns Väktare är en löst organiserad gruppering från Thules alla folk som bekämpar Fursten på magisk väg. Gruppen bildades för att försöka förstå och använda Nyckeln (se nedan). Det är fortfarande ett viktigt fokus för dem men inte det enda.

Väktarna är inte en politisk gruppering och strävar inte efter världslig makt och status. Deras roll i Alliansen mot Fursten är som en kombination av experter och specialister med unik kompetens och ett frilansande special operations team (eller om man så vill en superhjältegrupp).

 

Vilka är Nyckelns Väktare?
 • Kärngruppen är de så kallade Svurna Väktarna. Dessa är ganska få och har alla svurit att så länge kriget mot Fursten pågår viga sina liv och sin tjänst åt den magiska kampen mot honom.
 • Det finns också en större och mer skiftande grupp av personer med olika talanger som är knutna till Väktarna i en stöttande roll. De benämns ibland samlat som ”följeslagare”. De är inte edsvurna och kan ha andra lojaliteter också.
 • Det finns Väktare av alla folk bland de allierade, och även några från mer avlägsna länder som slutit sig till kampen i Thule.
 • Det finns Väktare av alla samhällsklasser men de flesta är av enkelt ursprung och organisationen är inte uppbyggd efter social klass.
 • Åtskilliga av de Svurna Väktarna och även följeslagarna är själva magiker eller har magiska krafter eller förmågor, men det är inget krav.
 • Väktarna upprätthåller i allmänhet höga etiska ideal och låter inte ändamålen helga medlen.

Läs mer:

Nyckelns Väktares utsända på plats. Från vänster: broder Asulf; magikern Aemilius Clarus; moder Elarka av Örnevall; adept Kari Almodsdotter; Liv Aresdotter; Eskil Bursson. Foto: Theo Axner, 2015

 

Organisation
 • Nyckelns Väktare är en ovanligt platt organisation och saknar en skarpt definierad hierarki.
 • Sedan det allierade regentrådet formaliserades svarar Nyckelns Väktare direkt inför det.
 • Väktarnas två tydligaste ledargestalter är änkedrottning Katarina av Arosia och domina Elarka, abbedissa för Örnevalls kloster i Sunnanslätt. Deras respektive hushåll är viktiga undergrupperingar inom Väktarna.
 • Alla magikunniga och -intresserade bland de allierade är inte knutna till Nyckelns väktare. Somliga håller sig helt på sin kant, andra har samarbetat med Väktarna regelbundet utan att faktiskt ingå i gruppen. Det gäller t ex många av alvernas magiker, även om några få av dem också är svurna Väktare.

Läs mer:

 

Vad är Nyckeln?
 • Nyckelns fysiska kärl, bägaren Aurviotr

  Nyckelns fysiska kärl, bägaren Aurviotr

  Nyckeln är det föremål Väktarna är uppbyggda omkring, ett vapen mot Furstens blodsmagi och kontroll över de jordmagiska källorna.

 • Fysiskt är det en bägare, ett dvärgtillverkat kärl vid namn Aurviotr.
 • Den återskapades vid Vitehög 1139 genom att krafter och traditioner från flera folk förenades.
 • I kriget mot Fursten har Nyckeln varit till stor hjälp, både med att bekämpa blodsmagin, och vid försök att rena magiska kraftkällor från hans kontroll. Den är mycket kraftfull men har inte alltid haft önskad effekt.
 • Väktarna är medvetna om att de ännu inte känner till eller kan utnyttja Nyckelns fulla potential. Detta söker man ständigt ny kunskap om.

Läs mer:

 

Läs mer

Om Nyckelns Väktare:

Om det magiska kriget: