Utskriftsvänlig sida

Om magi i Furstendömet

Henrik Hoffström och Theo Axner, 2002, 2010


Magi är inte vardagsmat i Furstendömet, men det utnyttjas i Hierarkin i betydligt högre grad och under mer organiserade former än i övriga riken. Utövande av magi är strikt förbjudet för alla undersåtar som inte ingår i hierarkin. Furstliga besvärjare är med andra ord samtliga tjänstemän av något slag, och de posteras där de behövs.

Många av de Furstliga besvärjarna begagnar sådan magi som i andra riken betraktas som svartkonst. Detta tycks inte vara behäftat med några speciella restriktioner, utom på de platser – i likhet med Strand – där det är eller har varit viktigt att upprätthålla ett sken utåt. Fursten själv är av allt att döma en svartkonstnär av rang.

Det finns två separata institutioner för officiell kontroll av magi i Furstendömet. Båda har sina högkvarter i Griftedal.


Tre Furstliga Kollegiemagiker

Collegium arcurum Principis: Kollegiet

Collegium arcurum Principis, ”Furstens arcuriska kollegium” eller, som det oftast bara kallas, ”Kollegiet”, är organisationen för de klassiska arcuriska magikerna i Furstens tjänst. Det utbildar och legitimerar även nya magiker och har en akademisk framtoning. Kollegiets överhuvud är Nestor, Furstens ärkemagiker. Kollegiets symbol är en nedåtpekande triangel i en dubbel cirkel.

Under Kollegiets relativt få mager - mästare - finns ett större antal adepter och lärlingar. De lägre rankade magikerna besitter dock inte mycket användbar kraft (även om de inte saknar kraft, deras krafter tender dock att vara för specialiserade för att vara taktiskt användbara) och har som främsta funktion att assistera magerna vid krävande ritualer. Kollegiet är främst en administrativ organisation vars uppgift är hålla reda på vad de olika magikerna är kapabla till och att hålla reda på var de för närvarande är stationerade.  Magikerna har för det mesta någon annan tjänst vid sidan av sitt magiutövande, ofta som rådgivare i olika staber.


Blodsmagi

Blodsmagi är en speciell sorts magi som lärs ut till Furstens mer betrodda tjänare. Den verkar, till skillnad från arcurisk magi (alltså den magi som utövas av ”konventionella” magiker och som bygger på antika traditioner), inte kräva någon medfödd talang utan vem som helst med ett vaket huvud kan lära sig den. Vem som får lära sig den är däremot en annan fråga. De främsta utövarna av blodsmagi är Rödkåporna, även om det förekommer att högre officerare och tjänstemän fått lära sig några mindre tricks. De konventionella magikerna som finns i Furstens tjänst verkar dock inte använda sig av blodsmagi särskilt ofta och ser i gemen ner på utövarna av den – undantag finns dock alltid, och Nestor själv är en framstående utövare av såväl blodsmagi som arcurisk magi.

Läs mer: Blodsmagi

 

Rödkåporna

Consangvinei Principis, ”Furstens blodsfränder”, kallas oftast bara Rödkåporna efter de röda dräkter de bär och är en helt annorlunda organisation. De är ett ordenssällskap som har vissa likheter med kyrkliga kloster- och riddarordnar – den har även en väpnad gren, de s k Salamandrarna - men orden är världslig och tillägnad Fursten; Rödkåporna är bland hans mest fanatiskt trogna anhängare. Orden sysslar med många typer av forskning men deras mest välkända verksamhet är som Furstens övervakare av magi och övernaturliga ting – hans ”magiska polis”. Ordensbröderna och –systrarna är i många fall tränade i blodsmagi, en särskild typ av magi som sägs ha lärts ut av Fursten själv och som genomgående använder blod som en ingrediens i ritualerna. De är inte på långa vägar lika kraftfulla en och en som Kollegiets magiker, men deras styrka sitter i enighet, antal och fanatisk hängivenhet till Fursten. Förhållandet mellan Kollegiet och Rödkåporna är alltid spänt och sällan vänligt.

Läs mer: Consangvinei Principis: Rödkåporna


Shamaner

Det finns två typer av shamaner i Furstendömet: Vildfolkets shamaner som, med undantag för de kraftfullaste, använder sig av blodsmagi, och nattfolksshamanerna som tillsammans med de starkare vildfolkshamanerna verkar dra sin kraft från annat håll. Det ryktas om att dessa shamaners kraft kommer ifrån en ohelig allians med de väsen som vanligen benämns oknytt, älvor, rån, varulvar maror etc. och att dessa på något sätt är viktiga för nästa steg i kriget mot Alliansen.


Källor

Här och där spridda över Thule existerar magiska kraftreservoarer som de magikunniga verkar kunna dra kraft ifrån. Det är ett viktigt led i Furstens strategi att ta kontroll över dessa, men detaljerna kring hur de fungerar är inte allmänt kända.