jagare_i_skogenMänniskorna är det talrikaste av de skapade folken. De har inga särskilda förmågor men är ändå dominerande i världen på grund av sina antal, sin mångsidighet och ambition och sina många starka riken och stater.

Det finns många olika människokulturer. Här kommer att beskrivas de som är vanligast i Thule och rikena i norr.