Pirater och kapare

furstens_pirater

Fursten har knutit många av de pirater som härjat på Innanhavet till sig genom att ge dem kaparbrev, dvs rätt att plundra hans fiender. Ursprungligen utgjorde piraterna Furstens huvudstyrka till sjöss och även sedan han byggt upp en reguljär flotta är de ett viktigt och starkt komplement. Furstens amiral Scylla Draanca är en tidigare pirathövding.

Piraterna på Furstens sida är grupperade i några löst sammanhållna förbund av skepp och små flottor, men många skeppsbesättningar opererar mer eller mindre enskilt. De är i praktiken irreguljära Furstliga partisaner till sjöss.

Alla Furstekontrollerade hamnar kan utgöra baser för pirater, men det största pirattillhållet är redan sedan före Furstens tid Klippeport, huvudstaden i provinsen Talvala.

Piraterna kommer från alla länder runt Innanhavet och längre bort: en blandning av svioner, almander, österlänningar och talvi.

Läs mer: Sjöfart, handel och sjöstrid på Innanhavet

 

Kalins folk
dvargar

Tre dvärgingenjörer av Kalins folk. Foto: Robert Östberg (2009)

Kalin är ledare för en dvärgklan som för knappt 200 år sedan bröt upp från Steinheim och grundade kolonin Nardrífa i Björnramsbergen i nordöstra Margholien. Han är en av de främsta smeder, runristare och uppfinnare dvärgsläktet någonsin känt, och sedan han och Fursten slog sina påsar ihop har samarbetet lett till många häpnadsväckande uppfinningar och upptäckter. Hans mästerverk är den konstgjorda kropp, delvis organisk och delvis i metall, som byggts åt den återuppväckta draken Náuglug.

Kalin är en stark och faderlig ledare för sina dvärgar och vårdar sig om deras bästa, men det han älskar mest är sina egna skapelser och uppfinningar.

Kalins dvärgar utgör de främsta ingenjörstrupperna Fursten förfogar över.

 

Ranas alver
enwe_ithildin_rana

Rana (längst t h) och två av hennes följeslagare. Foto: Cornelia Karlslund (2013)

Rana är den främsta av de alver som gått över på Furstens sida och en av alvfolkets kunnigaste och kraftfullaste magiker.

I Imrarskvädet är Rana namnet på alvfursten Silcarindril den Vites lärjunge och förtrogna, som förrått sitt folk och försvurit sig åt Gholan och som tämjt draken Náuglug. I kvädet dödade Imrar Rana och Silcarindril Náuglug. Tack vare Furstens svartkonster har båda nu väckts upp och fått nya kroppar.

Rana har knutit en liten men långsamt växande skara alver till sig. Hon och hennes anhängare förkastar alvernas självförnekande filosofi och bejakar härskardriften. På lång sikt strävar de efter att alverna på nytt ska bli ett härskarfolk; alliansen med Fursten och störtandet av alvernas nuvarande ordning är ett steg på vägen.

 

Náuglug

nauglugoranaDraken som Rana tämjde åt Gholan i forntiden och som väcktes upp efter henne. Han har fått en ny kropp, delvis organisk och delvis i metall. Det sägs att han har sin boning i Furstens skattkammare under Svartstenstornet, men då han visat sig utanför har det oftast varit med sin matmor Rana, som han fortfarande är lojal mot.

Náuglug är ett av Furstens starkaste vapen och kan åstadkomma fruktansvärd förstörelse, men som ofta med drakar är han oberäknelig.