Offlajv

  • Lajven är på svenska, vilket representerar det dominerande språket i den aktuella miljön.  På lajv som utspelas i Thule är det vanligtvis Nordtunga (se nedan).
  • Vi uppmuntrar att rollfigurer och grupper som kommer från andra språk- och kulturområden inlajv låter detta speglas i hur de talar, men detta är aldrig ett krav. Det är heller aldrig ett krav att kunna tala ett främmande språk för att få spela en viss roll. Man kan till exempel gestalta ett främmande språk med att tala svenska men blanda in enstaka fraser eller ord från det andra språket.
  • Normalt kan alla rollfigurer på ett lajv förstå det dominerande språket. Vi brukar inte göra språkförbistring till en faktor i spelet då det brukar blockera mer spel än det skapar att folk inte kan kommunicera med varandra.

 

Inlajv

Terra Cognita är en parallellvärld till vår egen. De språk som inlajv talas av olika folk och kulturer är oftast lånade från den historiska eller litterära inspirationskällan för kulturen ifråga.

Mer om språk och namnskick hittar du i texterna om de olika folken och kulturerna. Här följer en kort översikt.

 

Vanliga människospråk i Norden

Språk Talas i/av Verklig motsvarighet eller förlaga
Nordtunga Hela Thule, i olika dialekter Svenska (danska, norska)
Forntunga ellerKyrkospråk Lärda i alla länder Latin
Almandiska Storkonungadömet Almand, Ordo Alemandi, många köpmän mm i norr Tyska
Talviska Talvala, olika dialekter Finska
Volska Volska Polska

 

Icke-mänskliga språk

De icke-mänskliga folken har i flera fall sina egna språk men använder sig vanligen av människospråken när de har med människor att göra.

Alvernas språk kan representeras av något av de alvspråk som baserats på Tolkiens skrifter, antingen sindarin eller quenya.

Dvärgarna talar olika språk i olika delar av världen.

  • Norddvärgarna i Steinheim och övriga Thule talar ett språk som liknar isländska.
  • Östdvärgarnas i Kharak språk liknar Khazalid, dvärgspråket i Warhammer.
  • Syddvärgarnas i Búri språk liknar närmast gotiska.

Nattfolk – orcher, vättar och troll – talar många olika dialekter av sina egna språk och använder vanligen människospråk när de talar med varandra. Deras egna namn är ofta byggda på det Tolkien-baserade Black Speech. OBS! ”Svartiska” är inte ett begrepp som finns i Thule.

 

Forntunga

Kyrkans och det forntida imperiets språk, Forntunga, representeras av latin och har ungefär samma funktion som latinet hade i det verkliga medeltida Europa. Det fungerar som ett sorts allmänt kommunikationsspråk för lärda i alla länder och det är vanligt att såväl präster som andra lärda använder latiniserade former av sina namn. Även arcuriska magiker använder sig i stor utsträckning av Forntunga.

 

Skriftspråk

Exempel på alvisk skrift

Exempel på alvisk skrift

Några olika skriftspråk kan användas.

  • För människospråken inklusive Forntunga används om inget annat sägs det vanliga latinska alfabetet.
  • På somliga håll i Thule och Österlandet skriver man i stället i runor, vanligen liknande den fornnordiska runraden eller varianter på den. Runor anses ofta ha magisk kraft.
  • Dvärgarna använder både vanlig skrift och runor; runorna används särskilt i högtidliga eller magiska sammanhang då de just tros ha magiska krafter. Dvärgarna använder både de vanliga nordiska runor och särskilda egna runor.
  • Alverna har sitt eget skriftspråk. Det gestaltas inlajv av en speciell utsirad skrivstil.