stegilshamnDetta är vad det låter som : en allians av riken, folk och andra grupperingar som bildats mot Fursten av Margholien. Kampen mellan Fursten och de allierade är den övergripande huvudkonflikten i Thule-kampanjen.

 

Den brokiga och ibland spretiga Alliansen bildades i början av kriget, under 1139, och har trots en del gnissel hållit ihop ganska väl. Sedan vintern 1150 har ett mer formellt regentråd bildats som utgörs av regenter eller språkrör för rikena och de olika grupperingarna.

 

De allierade kan ses som den ”goda” sidan i kampen mot den onde Fursten, men man ska vara lite försiktig med det. Dels för att långtifrån alla på den allierade sidan är rena som snö, dels och framför allt för att särskilt ”det goda” inte är personifierat i Thule utan ett ideal att försöka uppnå. Med det sagt strävar de allierade allmänt, om än långtifrån alltid framgångsrikt, efter att just upprätthålla etiska ideal. Det är överhuvudtaget aldrig lätt eller okomplicerat att vara god.

 

Länder och riken i Alliansen

 

Andra grupperingar i Alliansen