svartstenstornet

Svartstenstornet, Furstens boning. Målning: Carolina Broström (2002)

Den mörke Furstens nyupprättade aggressiva imperium är den ena parten i den övergripande huvudkonflikten i Thule-kampanjen: kampen mellan Fursten och Alliansen mot honom.

Den enväldige och outgrundlige Fursten, som få har mött öga mot öga, är en kraftfull svartkonstnär som många tror är identisk med tyrannen Gholan som härskade över samma rike i forntiden. Han har på kort tid lagt under sig en stor del av norra Thule och Talvala.

Furstens maktsfär omfattar förstås i första hand själva Furstendömet Margholien och dess underlydande provinser. Därutöver finns ett antal grupperingar mer eller mindre nära knutna till den, som beskrivs nedan.

De Furstliga är skurkarna i dramat och den ”onda” sidan i den stora konflikten. Det betyder inte att alla roller på Furstens sida, inte ens de som villigt tjänar honom – många av hans undersåtar är ju inga villiga anhängare – behöver vara stereotypt och endimensionellt onda. Liksom i ruttna system i verkligheten finns det alla sorters folk.

 

Furstens egna territorier

 

Folk mestadels under Fursten
  • Skymningsstammen lever i Margholien och är Furstliga undersåtar. De dyrkar Fursten som en gud.
  • Talvi : de flesta talvi och suosti är Furstliga undersåtar. Deras inställning varierar förstås mycket, men Fursten åtnjuter relativt god legitimitet i Talvala.
  • Nattfolk : de margholiska orcherna och vättarna är Furstliga undersåtar och tjänar till stor del i hans krigsmakt. Många har också vandrat ned från Nordanlanden för att söka tjänst.

 

Lösare anknutna eller allierade grupperingar