Inlajv

ketterlin_manfredI Thule råder jämställdhet mellan könen. Alla yrken är öppna för alla kön och könen värderas lika. Det finns gott om ojämlikheter, klyftor och olika uppdelningar mellan olika grupperingar men dessa går alla på andra ledder än kön. Dräktskick är inte heller könsuppdelat.

Tillgången på preventivmedel är god och kunskaperna i t ex förlossningsmedicin betydligt bättre än i historisk tid.


Offlajv

Vi vill göra inkluderande lajv där alla ska kunna känna sig välkomna oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och andra förutsättningar, och där dessa förutsättningar inte ska lägga hinder i vägen för någon att spela vilken roll hen vill. Därför gäller följande:

  • Fiktionen är jämställd enligt ovan och ditt offkön påverkar inte vad du får lov att spela.
  • Din etnicitet off påverkar inte vilka roller du får spela.
  • Nolltolerans råder mot yttringar av sexism, rasism, homo- och transfobi etc offlajv.
  • Det är bara du själv som bestämmer vilket pronomen du ska till- och omtalas med. Omvänt ska du självklart respektera hur andra vill bli könade, in och off.
  • Det är OK att spela en roll som följer t ex traditionella könsrollsnormer från vår värld lika väl som en som inte gör det. Men det är viktigt att komma ihåg att sådana roller inte är mer normativa än andra.