Björnstammen

bjornstammen2

Björnstammen är den största av de tolv Solstammarna och den enda av dem som fullt ut anslutit sig till Alliansen mot Fursten.  En del av stammen var med när Nyckeln skapades 1139 och även när den renades från Ranas ande vid Världens Ände 1142. Dess shamaner har fortsatt ha nära kontakter med Nyckelns väktare.

Björnstammens överhövding Ek har en plats i det allierade regentrådet.

Något som är unikt för Björnstammen bland Solstammarna är att några av dess flockar inte bara stött de allierade med spaning, vägvisning och andeskådande utan också tagit till vapen och stridit för dem. Det är ett brott med Solstammarnas långa tradition av pacifism och har väckt avsmak och oro både inom och utom stammen, men stammens äldste har accepterat det som ett nödvändigt ont.

Läs mer:

Tidigare lajv:

 

Exildvärgarna

dvargar

Dvärgkungariket Steinheim engagerade sig i början av kriget för Alliansen mot Fursten, men efter kung Grunnirs död 1143 har det styrande rådet återgått till neutralitet och de senaste åren rentav slutit handelsavtal med Furstendömet. I protest mot den utvecklingen gick åtskilliga dvärgar i frivillig landsflykt och sökte sig till de allierade människorikena, där de sedan bildat en frivilligstyrka.

Dvärgarnas frikår omfattar högst 300 stridande dvärgar och en del icke-stridande och är sammansatt av flera mindre grupper, tydligen mer eller mindre uppdelade efter klantillhörighet. De olika anförarna bildar ett sorts råd som styr gemensamt över kåren. Trots sitt begränsade antal och något spretiga organisation har kåren varit effektiv och fruktad, men dvärgarna har också vid flera tillfällen agerat egensinnigt och bångstyrigt. Anförarrådets språkrör Unnur har en plats i det allierade regentrådet.

Vintern 1150-51 befinner sig ett hundratal av exildvärgarna i Ravnsmark, där de bl a hjälpt Drakfåglarna att befästa sig.

 

Läs mer:

 

De Fria Skepparna

pirater_sfDe Fria Skepparna är ett förbund av pirater och kapare baserade på Örike som anslutit sig till Alliansen mot Fursten. De håller Örike som en provins under Gedanien.

Innanhavets kuster har i alla tider hemsökts av pirater och vrakplundrare, och ungefär samtidigt som kriget mot Fursten började ökade sjöröveriet i omfattning och djärvhet och de goda tiderna drog till sig pirater även från mer avlägsna farvatten. Fursten knöt många av piraterna till sig och utfärdade kaparbrev.

De Fria Skepparna var en grupp som först kapade på Furstens sida men hösten 1140 övergav de hans sak och vände sig till Alliansen. Örike, som de kontrollerade, blev ett gedanskt protektorat på tio år (från 1141) med en ståthållare de själva valt. De Fria Skepparnas flotta bekämpar den Furstliga sjöfarten och har varit ett gott tillskott för de allierades sjömakt.

De Fria Skepparna är en blandning av svioner, talvi, österlänningar och almander. Örikes ståthållare Sulmari Arvasti är av talvisk börd.

År 1151 löper det gamla arrangemanget ut och det kommer att avgöras om Örike ska fortsätta lyda under Gedanien eller bli självständigt.