Länderna kring Innanhavet år 1150: Politisk indelning

Länderna kring Innanhavet år 1150: Politisk indelning

Kungariket Gotmar
Kung Markulf av Gotmar

Kung Markulf av Gotmar

Inspiration

 • Motsvarar geografiskt: Östergötland, norra och östra Småland och Öland.
 • Kulturell inspiration: Sverige under tidig medeltid, 1100- och tidigt 1200-tal.
 • Namnskick: Liknar i de Norra Kungarikena.
 • Dräkt och utrustning: Liknar nord- och västeuropeiskt 1100-tal.

 

Snabbfakta

 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Kung Markulf Ragvaldsson (gift med drottning Yrja av Gautrike)
 • Religion: Ljusets lära
 • Huvudstad: Tallvide
 • Språk: Nordtunga
 • Folkland: Gotmar, Sydmarkerna, Borgö

 

Gotmar ligger i sydöstra Thule. Landet är mindre välutvecklat än rikena i norr och söder; kungamakten är ganska svag och mycket makt ligger i händerna på ett antal rivaliserande släktgrupper. Riket har också länge slitits av tronföljdsstrider och släktfejder, men de senaste åren tycks riket för en tid ha enats och fått fred. För närvarande befinner sig Gotmar också i personalunion med grannriket Gautrike.

Gotmar är inte en direkt medlem av Alliansen mot Fursten men har ibland bidragit med allierade eller frivilliga stödtrupper.

Läs mer:

 

Kungariket Gautrike

12_wulfbane_erlingInspiration

 • Motsvarar geografiskt: Västergötland, Dalsland, Bohuslän
 • Kulturell inspiration: Sverige under 1000- och tidigt 1100-tal, Norden under sagatid och vikingatid.
 • Namnskick: Fornnordiskklingande.
 • Dräkt och utrustning: Liknar vikingatid, med en del inslag av folkvandringstid och fantasy.

 

Snabbfakta

 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Drottning Yrja Grimersdotter (gift med kung Markulf av Gotmar)
 • Religion: Ljusets lära, Ödestron
 • Huvudstad: Sköldingasal
 • Språk: Nordtunga
 • Folkland: Gautrike, Alfheim, Ranland

Gautrike i sydvästra Thule är ganska rikt och folkrikt men politiskt outvecklat och gammalmodigt; det domineras av en grupp mäktiga ätter. Många av bönderna och en del högättade är fortfarande anhängare av den gamla Ödestron.

Riket har börjat stabiliseras och moderniseras mer under drottning Yrja, inte minst i och med personalunionen med Gotmar.

Läs mer: Kungariket Gautrike

 

Kungariket Eormenland
pilgrimsvandring_jk_ryttare

Eormiska pilgrimer. Foto: Johan Käll

Inspiration

 • Motsvarar geografiskt: Danmark och Skånelanden
 • Kulturell inspiration: Danmark under mitten till slutet av 1300-talet.
 • Namnskick: Danskklingande. Namn konstrueras ungefär som hos svionerna.
 • Dräkt och utrustning: Liknar nord- och västeuropeiskt 1300-tal, liksom i Sunnanslätt.

Snabbfakta

 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Drottning Bothild Pedersdotter
 • Religion: Ljusets lära
 • Huvudstad: Trygghavn
 • Språk: Nordtunga
 • Folkland: Hørnø, Tølland, Svand, Fakrø, Ottemark, Klippemark, Sørstrand, Beanholm, Stora Havsö

Eormenland är det folkrikaste och mäktigaste riket i Norden och omfattar Thules sydspets, halvön Tølland och ett antal öar mellan Thule och kontinenten. Det är den starkaste sjömakten på Innanhavet jämte Nordenbund.

Eormenland har inte blandat sig i kriget mot Fursten direkt, men Gedanien vars kungahus har släktband till drottning Bothild har fått visst stöd, och eormiska legosoldater har tjänat på båda sidor i kriget.

 

De nifelska rikena: Ostland, Vestland och Frosta
Två handelsmän från Frosta. Foto: Theo Axner (2006)

Två handelsmän från Frosta. Foto: Theo Axner (2006)

Inspiration

 • Motsvarar geografiskt: Olika delar av Norge.
 • Kulturell inspiration: Norge under senare delen av vikingatiden.
 • Namnskick: Norsk- eller fornnordiskklingande.
 • Dräkt och utrustning: Liknar vikingatid, 900-1000-tal.

 

Snabbfakta: gemensamt

Snabbfakta: Ostland Snabbfakta: Vestland Snabbfakta: Frosta
 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Kung Guttorm
 • Huvudstad: Olsheim
 • Folkland:Valdmark, Rædhemark, Thyde
 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Drottning Gyrid
 • Huvudstad: Bjornsund
 • Folkland: Hugiland, Rondheland, Hun
 • Styresskick: Monarki
 • Regent: Drott Eyvindr Styrmirsson
 • Huvudstad: Frosta
 • Folkland: Frosta

 

Niflungarnas tre riken liknar varandra mycket och behandlas därför tillsammans. De är som synes inspirerade av Norge under vikingatiden. Sjöfart, handel och fiske är betydande näringar tack vare den långa kusten och det bergiga inlandet.

Ostland är det största av rikena, det som tagit mest intryck av handel och utbyte med länder söderut och har den bördigaste jorden.

Vestland blev förr i tiden rikt och mäktigt på sina plundringståg men tiderna för sådant har blivit sämre. Vestländarna anses dock bland Thules bästa sjöfarare och många handels- och upptäcktsresor utgår från Bjornsund.

Frosta är ett rikt folkland som lyckats förbli självständigt. Landet har starka ’demokratiska’ traditioner; böndernas storting har mycket makt. Frosta har goda handelsförbindelser med Steinheim.

 

Stora Havsö
mia_visby3_beskuren

Borgare i Tingsvide

Inspiration

 • Motsvarar geografiskt: Gotland
 • Kulturell inspiration: Det medeltida Gotland och Visby
 • Namnskick: Öbor: gutniskklingande. Almander: tyskklingande.
 • Dräkt och utrustning: Liknar nord- och västeuropeiskt 1300-tal, liksom i Sunnanslätt. Almandiska borgare kan gå åt 1400-tal.

Snabbfakta

 • Styresskick: Handels- och bonderepublik (lyder under Eormenland)
 • Religion: Ljusets lära
 • Huvudstad: Tingsvide
 • Språk: Nordtunga, almandiska

Den största ön i Innanhavet har i alla tider slitits mellan Nordens olika riken. Sedan några årtionden lyder den formellt under Eormenland men är i praktiken självstyrande förutom de tributer ön gäldar. Öns begärlighet för många beror på att den hyser Tingsvide, en av Innanhavsländernas rikaste handelsstäder.

Förutom de inhemska öborna kan man träffa på folk från många länder i Tingsvide, men almandiska handelsresande är särskilt vanliga och almander utgör en stor minoritet i staden. Med tiden tenderar de att assimileras och själva bli öbor, men nya kommer ständigt till.

 

Vildlandet
Foto: Isabelle Kyed

Foto: Isabelle Kyed

Ett annat stort och mer eller mindre herrelöst område är Vildlandet i det inre av södra Thule, i sin tur en samlande benämning på två angränsande områden: Höglandet och Blåveden.

Höglandet är en platå som brant stiger upp från slättlanden i Gautrike och Gotmar och sluttar lätt söderut. Jorden är mager och stenig, översållad av glesa knotiga skogar, små sjöar och träskmarker. Blåveden, som utgör gränsen söderut till det bördiga Ottemark, är en mörk och snårig skog, med förvridna askar och alar och en svårforcerad undervegetation.

De yttre delarna av Höglandet har koloniserats av nybyggare från grannländerna, men längre in domineras det av orch- och vättestammar som sägs ha sina kärnbygder kring sjöarna djupast inne i landet. Orcherna slår ofta ut räder och plundringståg mot grannländerna, men vissa av stammarna har också åtminstone periodvis bedrivit viss handel och andra mer fredliga relationer. Vildlandsorcherna utmärker sig i övrigt för att de utövar en version av Ödestron och håller vargarna för ett heligt totemdjur.

 

Rimgaddsfjällen

Större delen av Nifelbergen som täcker hela västra Thule är lägre fjäll och högland, men i väster finns det högre bergsområden.

I Rimgaddsfjällen sägs det fortfarande leva jättar, liksom troll och andra odjur, och bergen är rika på magisk kraft. Här finns de högsta bergstopparna i Thule och en väldig glaciär.

 

Nordanlanden

Nordanlanden är en lite svepande benämning för norra Thule bortom Högmark. Numera brukar ordet oftast syfta på områdena norr om Margholien, som absorberat mycket av dem. Inte mycket är känt om Nordanlanden mer än att det är en ändlös vildmark och hem för stora mängder nattfolk.