pilgrimsfard_beskuren

  • Den dominerande religionen bland människor i Thule och de här delarna av världen är Ljusets lära, en monoteistisk religion som till en del påminner om kristendomen. Ljusets lära har en funktion som samhällsinstitution som liknar den katolska kyrkans under medeltiden.
  • Läs mer: Ljusets lära

 

En del folk och kulturer har andra religiösa traditioner.

Religionskonflikter förekommer i världen men är inte ett dominant tema i kampanjen och det är också rätt vanligt att olika religioner kan samexistera.