På begäran publicerar vi här en preliminär rollista över grupper, roller och deras spelare på lajvet. Listan är preliminär: någon kan tillkomma och några kan falla bort.

En närmare presentation av de mest välkända personerna och grupperingarna är också på gång.

 

Värdar för festen
Iasmina di Verenza, Förste Ministerns sekreterare Susanne Staaf
Fru Blanka Sebastiansdotter Gadd, tingslagsdomare Mia Sand

 

Furstliga gäster: Ministeriet
Förste Minister Egil Örnklo Leif Eurén
Landgreve Valdemar Sebastiansson Gadd John Barkestedt
Bergmästare Renata Vråk Sara Östh
Eina Jorunsdotter, från Rättsrådet Sagalinn Tangen
Valdina Grane, kartograf Anno Odén
NN, Upplysningsämbetet Martin Rydberg Hedén
Björn Astridsson, Transportbrigaden Olov Augrell

 

Furstliga gäster: Collegium Arcurum Principis

Kollegiet, som det oftast kallas, är organisationen för magiker i Furstlig tjänst.

Maga Solaris Jennie ’Nennen’ Gahnström
Adept Othilia Alva Markelius
Adept Enoch Henrik Hoffström
Adept Tamara Åsa Ljusenius
NN, Tamaras livvakt och kraftförstärkare Christopher Saarinen

 

Furstliga gäster: Övriga magiska grupperingar
Consangvinei Principis: Rödkåporna
Broder Axe Niclas Ryberg
Syster Sayanun, Salamander Maria Bernäng
Broder Keosh, Salamander Mattias Keller Bernäng
Skymningsstammen
 Odört, shaman  Erika Westberg

 

Furstliga gäster: Krigsmakten
Generalmajor Järv, chef för IV Legionen Magnus Dannersten
Överstelöjtnant Gérard de Foix, Svartstenslegionen Ola Johnsson
Major Morgan Garpe, I Legionen, generalstaben Alvin Lilliestierna
Kapten Gideon Vråk, I Legionen, generalstaben Jonatan Skoogh
Ryttmästare (kapten) Jagan Subotai, auxilia (ungoliskt kavalleri) Björn Almroth
Sergeant Mathilde de Foix, auxiliainstruktör Karin Edman

 

Civila gäster: Margholiskt frälse och borgare
Huset Gadd
Herr Magnus Stensson Gadd Torbjörn Sjööar
Fru Estrid Stensdotter Gadd, Magnus’ syster Kristina Hedenberg
Fru Vendela Lilja, Magnus’ svägerska Jessica Ström
Katja, tjänare Linn Winnerstam
”Missan”, tjänare och musikant Karin Oswald
 

Huset Vråk-Ulfsax

Fru Sigrid Ulfsax Frida Löfström
 

Griftedals borgare

Karla Stensdotter, borgmästare i Griftedal Josefin Olsson

 

Civila gäster: utländska dignitärer
Ordo Alemandi
Riddarsyster Walda Hardenberg, sändebud för Ordo Alemandi Emma Walett
Fader Albrecht, prästbroder verksam i Margholien Emelie Axelsson
Nordenbund
Matthäus Hahndorff, köpman, investerare och diplomat Theo Axner
Gisslan
Mirja Taurinen, gisslan från Keriland  Sara Hårdén
Lova Heddasdotter Rääf, gisslan från Högmark Sara Lilja Visén

 

Musikanter
”Missan”, tjänare och musikant hos huset Gadd Karin Oswald
Pip-Orm, musikant Henrik Thurfjell
NN, musikant Mikael Tagai