ahriksriddareoco

S:t Ahriks orden, eller Consortis Militae Luci  (”Syskonen i Ljusets Armé”) som den egentligen heter, är en kyrklig riddarorden med gedanskt ursprung. Den grundades under den gedanska Ljushärnaden till Talvala på 800-talet med syfte att skydda missionärer och pilgrimer. När det gedanska östväldet föll blev Ahriksriddarnas områden självständiga och den ordensstat de bildade i Keriland blev med tiden en regional maktfaktor. De har hållit hårdare fast vid sina ridderliga ideal än den större och mäktigare Ordo Alemandi, som de haft en långvarig rivalitet med. De har varit en pålitlig medlem av Alliansen mot Fursten.

Ahriksriddarnas stormästare är Ingemar Pålsson Torn. Då han leder försvaret av Keriland representeras Ahriksriddarna i det allierade regentrådet av prior Esbjörn Eriksson Drakvinge, ledare för det gedanska ordenskapitlet.

 

Vilka är Ahriksriddarna?
 • Orden har fyra grupper av medlemmar:
  • Riddarsyskon som både är riddare och har tagit klosterlöften. Dessa måste vara av frälsesläkt.
  • Prästsyskon som även de tagit klosterlöften.
  • Tjänande syskon eller serjeanter, ofrälse ordenssyskon som tjänar som soldater, enklare administratörer eller specialister. De lyder under klosterlöften så länge de tjänar.
  • Medsyskon, riddare som inte tagit klosterlöften men står redo att tjäna när de blir kallade.
 • Ordenssyskonen har till stor del rekryterats från den svionska befolkningen i Keriland och Virland, men också från Gedanien och övriga Thule samt några från andra länder. Ett typiskt Ahrikssyskon är gedanier eller gedanskättad.
 • Orden har bekämpat hedningar med svärd men inte farit fullt så brutalt fram som Ordo Alemandi.
 • De flesta syskon är hängivet troende och tar sina riddar- och klosterlöften på allvar.
 • Många enskilda är misstänksamma mot magi och samarbete med alver, som orden tidigare i sin historia stridit mot, men Orden som helhet accepterar Alliansen.
 • Ahriksriddarna är kanske de bäst tränade och disciplinerade allierade krigarna, åtminstone bland människorna, men de är få.
 • En bra inspirationskälla för Ahriksriddare är tempelriddarna i Arn-böckerna. Dock är S:t Ahriks Orden inte alls en så stor och mäktig organisation.

 

 

Ordenskriget och evakueringen
Under de senaste åren har konflikten mellan riddarordnarna i Österlandet blivit öppen då Ordo Alemandis högmästare anklagat Ahriksriddarna för svartkonst. Ordo Alemandi har med Furstligt stöd ockuperat hela Virland och stora delar av Keriland. Många av Ahriksriddarna har evakuerats till Thule, där de hösten 1150 öppnade ett nytt ordenskapitel i Gedanien och fick Månhella slott som förläning.

 

Läs mer: