”De norra rikena” är ett samlingsbegrepp för de mestadels små riken i Thule som är i centrum för kampanjen och där den huvudsakliga berättelsen utspelas.

 

Alliansen mot Fursten

Furstendömet

Neutrala

Rikena i norr

Rikena i norr