Här samlar vi översiktliga texter om vad som hänt och händer i Thule, samt länkar till fördjupning.

 

Nuläget

Nu är det vintern 1151-52 i Thule. Senaste lajv: Vinterporten Tidpunkt: Januari 1152 (alldeles nyss) Rikena i norr Krigsläget i stort: Thule Furstendömet Margholien vann hösten 1149 en stor seger mot en allierad armé. Fursten ockuperar nu hela Högmark, utom Järnforsa bergslag och den ödelagda staden Ranheda, och de allierade har sedan dess inte varit...

Read more ...

Detta har hänt

Förhistorien I forntiden härskade svartkonstnären Gholan över en stor del av Thule, med kärnland i Margholien. Han sägs ha regerat i flera hundra år och förtryckte sina underkuvade folk hårt. Gholan störtades till slut, ca år 450, av en allians av människor och alver ledd av människan Imrar och hans rike föll sönder. Imrar hade...

Read more ...

Intrigtrådar

Det här är en översikt i ytterst grova drag över viktiga större intrigtrådar som löpt över flera lajv i kampanjen och fortfarande är aktuella. Texten är tänkt att ge en ny- eller återtillkommen deltagare ett snabbt hum om handlingstrådar som kan bli aktuella att spela på och engagera sig i; sådant som en deltagare som...

Read more ...