Fotogalleri

Vox populi -deltagarnas röster om lajvet

Lajvet hade 33 deltagare med en medelålder på 36,6 år.

 

Enkätsvar

Efter Med sådana vänner delade vi som vanligt ut en enkät att fylla i efter lajvet, där deltagarna fick betygsätta olika element och lämna kommentarer. Här redovisar vi resultaten av de 14 enkäter vi fick in.

Betyg

Olika element av arrangemanget betygsattes på en skala från 1 till 5 (1 = dåligt, 5 = toppen).

KategoriMedelbetygMedianvärdeTypvärde
Bakgrund och värld4,655
Stämning3,63,53
Arrangörsbemötande4,555
Området3,743
Bekvämligheter4,755
Maten4,455
Totalt betyg4,144

Vad var bra med arrangemanget?

Det här är en sammanställning av vad som togs upp under den frågan på enkäten – de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter – ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.

 • Stämmningen(7)
  ”Stämningen (det var ju dålig stämning, mendet skulle det ju vara)”
  ”Spelet, givetvis :-) Men ur arrsynpunkt, de kringliggande plotterna fungerade bra för mig. Det vill säga, jag hade ingen aning om vad som pågick men fick det klart för mig efterhand. Det kändes som rimliga nivåer på plotter, såsom den magiska förrädaren och spelet kring den stackars borgmästaren m.m. Maten och lokalerna upplever jag fungerade bra.”
 • Bemötandet från Arrangörer och medspelare (3)
  ”Bemötande av arr, mina medspelare, stämning”
  Bemötandet från både deltagare och arrangörer. Alla var så välkomnande och spelade väldigt bejakande!
 • Upplägget (2)
  ”Enkelt och ”rakt på sak” upplägg, många olika gäster att nätverka med, passande danser, god mat och trevlig bakgrundsmusik”
  ”Världen, upplägget och möjligheten att skapa en ny roll”
 • Lokalen
  ”Lokalen och tillgängligheten”
 • Maten
  ”MATEN. Arrservice (övernattning, mat, logistik)”

Vad kunde ha varit bättre?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

 • Logistiken kring maten(4)
  ”Mat- och fixlogistik i anslutning till själva lajvet, lite flaskhalsar och förseningar”
  ”Mer kökshjälp, känns som om det var rätt mycket att stå i och med lite mer tjänstefolk eller lägre personer på plats hade dessa kanske haft lättare att hitta spel. Det kändes också som om festen kunde ha styrts upp lite mer. Det hade nog varit lättare om någon med arrangörs/funktionärsstatus hade kunnat se över och planera detta (såsom en gör i verkliga livet). Det fungerade, absolut, men det hade kunnat bli ännu bättre.”
  ”Fler tjänstefolk på riktigt.
 • Spelets tempo(4)
  ”Mer innehåll/allmänna händelser som involverade alla. Det är bra med mycket tid för fritt spel, men det blev lite segt ibland.
  ”Lite väl segt i början av kvällen”
  ”Några fler ”inspel” hade varit bra. Nu blev det lite segt framåt kvällen.
 • Lokalen(3)
  ”…kanske LITE liten yta!
  ”Lokalen hade kunnat vara lite mindre. Nu blev det lätt för folk att sprida ut sig längs med väggarna, vilket gjorde att det tog tid att ”bryta isen” och få igång spelet.”
 • Arrangörsbemötandet
  ”Arrangörskontakten och hjälp med intriger.”

Önskemål inför kommande spel

Vi hade också en fråga om vad folk hade för särskilda önskemål inför kommande lajv i Thule-kampanjen, både med och utan anknytning till Gravberget. Önskemålen vi fick var följande, i ingen särskild ordning:

Skulle gärna testa en ”riktig” roll på ett ”vanligt” lajv.
Lite mer kött på benen kring rödkåpor och salamandrar
Det har ryktats om kanske ”Ministeriet i fiendeland/utanför Margholien.” Kommer dock tyvärr att vara bortrest långa perioder under kommande år…
Ett större lajv (150 – 200 deltagare) förutom fler smålajv. Lajv på olika platser i Thule/världen.
Fler lajv på furstesidan… också. Mest bara fler lajv :-D
Intriger hade varit trevligt
Jag vill hemskt gärna se fler lajv i Margholien så att jag kan spela Elsa igen, men det är ett önskemål/förslag som helt grundar sig i själviskhet.
Kan inte tillräckligt mycket om världen för att säga annat än Mer av allt!

 

Minnesvärda ögonblick

Prio Axe,  Rödkåpa:Ritualen i slutet av kvällen då brevet rödkåporna hade kommit över skulle deschiffreras och spåras – Othilia som långsamt mässade över brevet i det flackande ljusens sken, hennes illmariga min när hon avslöjade att hon visste vem som skrivit det, men att en tystnadsbesvärjelse lagts över henne när hon bröt den första, så att hon inte kunde tala om vem det var – och hur den minen byttes till förskräckelse när broder Keosh med blodsmagi lyckades bryta igenom den besvärjelsen och drog svaret ur hennes skrikande mun – det var hon SJÄLV som skrivit det! The Shock! The Scandal! Jag har aldrig känt mig lika mycket som en magisk inkvisitor som då~
Mirja Taurinen, gisslan från Keriland: Reaktionen på nyheten om Svaleborgs fall var episk! Att verkligen känna en stor sorg och smärta över något men inte kunna visa det utan fara för sitt liv var speciellt.

 

Ytterligare dokument

Länkar till texter relaterade till Med Sådana Vänner som inte fanns publicerade på hemsidan innan lajvet.

Samlade Gruppdokument

 

komposit

Introduktion

 

Tid, plats och arrangörer
 • Tid: 3 juni 2017.
 • Plats: Gillberga i Vittinge, väster om Uppsala.
 • Deltagaravgift: 150:- eller 250:- efter vad du har råd med. Uppdaterat!
 • Antal deltagare: 33.
 • Huvudarrangörer: John Barkestedt och Martin Rydberg Hedén
 • Trygghetsvärdar: Emelie Axelsson, Erika Westberg
 • Skriv- och rollhjälp:Sofia Forslund, Alvin Lilliestierna, Mia Sand, Theo Axner

 

Lajvet i ett nötskal

Endags festlajv i det onda Furstendömet Margholiens huvudstad Griftedal.

Maktkamp och ränker, högmod och fall, dålig stämning, episkt mörker och ondskans banalitet.

 

Bakgrund och upplägg
Iasmina di Verenza

Iasmina di Verenza

Senvinter, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år och lyckan har växlat fram och tillbaka. Furstens kärnland skakades i vintras av att Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen som sedan två år ockuperar folklandet Ravnsmark, och deras allierade först framgångsrikt slog tillbaka ett Furstligt angrepp och en tid senare själva slog ut en djärv räd mot själva Griftedal, Furstens huvudstad, och dess omnejd. En del hemliga planer och annan känslig information föll i fiendens händer vid räden, vilket både komplicerat och fördröjt årets krigsföretag.

Vi befinner oss nu, några månader efter räden och de märkliga händelserna vid Gravberget, i just Griftedal. Efter en kaotisk vår präglad av oro och till och med större paranoia än vanligt bjuds det nu in till en fest. Värdinna är Iasmina di Verenza, Förste Ministerns sekreterare och Griftedals främsta festfixare och sociala nav, och formellt är vi på plats för att fira trolovningen mellan två av Margholiens mest entusiastiska byråkrater som äntligen fått klart underlagen och bilagorna till sitt kontrakt – men som i de flesta sociala sammanhang i Furstendömet kommer många dit med egna agendor. En fest i Griftedal är sällan bara en fest.

 

Praktiska ramar

Lajvet kommer att utspelas på övervåningen på Gillberga i Vittinge utanför Uppsala (en gammal godtemplarlokal) under 3 juni 2017.

Om man behöver övernatta finns sovplatser inomhus.

Maten kommer att ordnas genom knytkalas. Martin samordnar det hela.

lokalen1 lokalen2

Två bilder på lokalen