Nu är det vintern 1151-52 i Thule.

 • Senaste lajv: Vinterporten
 • Tidpunkt: Januari 1152 (alldeles nyss)
Rikena i norr

Rikena i norr

Krigsläget i stort: Thule
 • Furstendömet Margholien vann hösten 1149 en stor seger mot en allierad armé. Fursten ockuperar nu hela Högmark, utom Järnforsa bergslag och den ödelagda staden Ranheda, och de allierade har sedan dess inte varit i stånd till stora samlade krigsinsatser men har gjort flera mindre operationer.
 • Med Högmark som bas har de Furstliga börjat invadera alvriket Ilyrana och har tagit en del mark längs de vägar de röjt och befäst med ordentliga utposter. Offensiven är avbruten över vintern men kommer troligen att återupptas till våren.
 • Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen, håller fortfarande Ravnsmark och har nyligen slagit tillbaka ett par Furstliga angrepp. Ravnsmark är förstärkt med allierade trupper och får förnödenheter och förstärkningar från de allierade rikena via vattenvägarna i Ilyrana – en kontaktlina som kan hotas av den Furstliga invasionen.
 • Alliansen mot Fursten har nyligen bildat ett formellt regentråd som så länge kriget varar kan tala och handla för hela Alliansen. Nyckelns väktare ansvarar nu direkt inför regentrådet.
 • I övrigt återhämtar sig båda sidor under vintern och förbereder nya operationer. Forskning på magiska och andra områden pågår på båda sidor.

 

Krigsläget i stort: Österlandet
 • Fursten av Margholien och Ordo Alemandi bekämpar med förenade krafter S:t Ahriks Orden. Ordo Alemandi anser sig inte vara i krig med Furstens övriga fiender om de inte skulle angripa Orden direkt, vilket de allierade hittills har undvikit.
 • Ahriksriddarna är hårt trängda. Hela Virland är i Ordo Alemandis händer och större delen av Keriland. Ahriksriddarna håller ännu staden och borgen Svaleborg, som varit mer eller mindre under belägring i två år.
 • Republiken Yrkij i öster har också opportunistiskt blandat sig i kriget. Staden Iseborg i Virland överlämnades till dem och de har intagit borgen Ljusholm.

 

Notiser om enskilda länder

Gedanien

 • Riksrådet regerar landet då kung Imrar är oför pga ett slaganfall.

 

Högmark

 • Ockuperat av de Furstliga. Drottning Astrids styrkor håller Järnforsa bergslag.
 • Motstånd sker i det tysta. Inhemska partisaner samarbetar med utsända margholiska Drakfåglar.

 

Sunnanslätt

 • Riksrådet regerar landet sedan riksföreståndarens död 1148. Flera positionerar sig inför kungaval.
 • En ny kungakandidat är greve Parzifal av Eltz, en avlägsen släkting till det almandiska hus som regerade Sunnanslätt tidigare. Han har hittills erbjudit Sunnanslätt en militär allians och truppstöd.

 

Ilyrana

 • Östra Ilyrana, gränsmarkerna mot Högmark, är utrymt av icke-stridande och en krigszon.
 • Alverna utövar ett rörligt djupförsvar med älven Belenchon som sin huvudlinje.