omdl

Ordo Militae Divinae Lux, nationale Alemandi, eller bara Ordo Alemandi – i Thule också känd under öknamnet Slagbjörnsorden – är en mäktig kyrklig riddarorden av almandiskt ursprung, som under tre sekler bedrivit mission med ord och svärd – oftare det senare – i Österlandet och därvid grundat en expansiv kolonistat. Under sin nye högmästare har Orden ingått en ökänd och ohelig allians med Fursten av Margholien och ockuperat stora delar av S:t Ahriks ordens territorium. De är det närmaste Fursten har en jämbördig allierad.

 

Vilka är Ordo Alemandi?
 • Ordo Alemandis ordensstat är den starkaste militära makten vid Innanhavet vid sidan om Furstendömet Margholien.
 • Ordens högmästare är Hedricht Brügler Feuerschild.
 • Orden har fyra grupper av medlemmar:
  • Riddarsyskon som både är riddare och har tagit klosterlöften. Dessa måste vara av frälsesläkt.
  • Prästsyskon som även de tagit klosterlöften.
  • Tjänande syskon eller serjeanter, ofrälse ordenssyskon som tjänar som soldater, enklare administratörer eller specialister. De lyder under klosterlöften så länge de tjänar.
  • Medsyskon, riddare som inte tagit klosterlöften men står redo att tjäna när de blir kallade.
 • Ordenssyskonen är huvudsakligen av almandiskt ursprung men en del kommer från olika länder i Österlandet eller Thule.
 • Orden är rik, mäktig och framgångsrik men ökänd för sin brutala framfart och hänsynslöshet. Orden strävar efter att utöka sitt maktområde och rivaliserar med S:t Ahriks riddare och andra grannar.
 • Många attityder ryms inom orden, från fanatiker till korrupta realpolitiker.
 • Ordensriddarna är utmärkt vältränade elittrupper.
 • Ordo Alemandi är inspirerade av Tyska Orden under hög- och senmedeltiden.

 

Alliansen med Fursten och ordenskriget
 • Orden var neutral i kriget mot Fursten fram till 1146. Redan tidigare hade Fursten sänt hjälptrupper till stöd för deras krig österut, officiellt som botgöring för plundringen av Templet i Geda och andra brott.
 • 1146 anklagade den nye högmästaren Ahriksriddarna för svartkonst och invaderade deras områden med Furstligt stöd.
 • Ordo Alemandi har med Furstligt stöd ockuperat det mesta av Ahriksriddarnas områden. De har också haft handelsutbyte med Margholien och skickat en del präster dit.
 • Ordo Alemandi anser sig inte officiellt vara i krig med Furstens fiender utom just Ahriksriddarna. De allierade i Thule har också hittills undvikit direkt konfrontation med Orden.
 • Som framgår är Ordo Alemandi inte på något sätt Furstens undersåtar utan snarare en mer eller mindre jämbördig allierad. Samarbetet mellan Fursten och Ordo Alemandi lär bara vara så länge det är fördelaktigt för båda. Det är knappast någon hemlighet att båda parter räknar med att den andre kommer att förråda dem förr eller senare. Frågan är vem som bryter pakten först.
Ordens trupper intar en by

Ordens trupper intar en by

Läs mer: Ordo Alemandi på djupsidan