Blandade Drakfåglar, bl a från Arna Lagkvinnas stab. Foto: Cornelia Karlslund, 2014

Blandade Drakfåglar, bl a från Arna Lagkvinnas stab. Foto: Cornelia Karlslund, 2014

Drakfåglarna är den margholiska motståndsrörelsen mot Fursten (döpt efter sin första ledare, som kallades just Drakfågel).  De har funnits sedan Fursten först lade under sig Margholien. Då de är underlägsna Furstens trupper till antal och utrustning har de mestadels fått verka i det fördolda och använda sig av gerillataktiker, sabotage och spionage snarare än öppen strid.

Under de senaste åren har Drakfåglarna vunnit viktiga framgångar. Sedan vintern 1148-49 ockuperar de Ravnsmark, ett oländigt område i nordvästra Margholien, och håller territorium öppet för första gången. Alliansen mot Fursten har i samband med detta erkänt Drakfåglarna som den rättmätiga regimen i det fria Margholien och deras överkapten, Arna Lagkvinna, som tillförordnad regent. Hon har därmed en plats i det allierade regentrådet.

 

Vilka är Drakfåglarna?
  • Drakfåglarna är övervägande margholier, med många olika bakgrunder men de allra flesta av enkel börd, som brutit upp från sitt gamla liv för att bekämpa Furstens välde.
  • De allra flesta är människor, svioner och Ljustrogna. Några margholiska alver finns också bland dem.
  • De är totalt ca 500-600 stridande och ett okänt antal icke-stridande. De har en militär organisation i rotar som kan förenas till hopar, men med ganska stor frihet för grupper att agera enskilt.
  • Enskilda Drakfåglar kan ha olika funktioner som krigare, spejare, sjukvårdare, spion/infiltratör, jägare/samlare/tross etc. Många växlar mellan olika funktioner eller kombinerar.
  • Drakfåglarna försöker i allmänhet upprätthålla etiska principer och hålla på lag och rätt: våld mot oskyldiga, tortyr och annan misshandel av fångar är förbjuden och plundring hårt reglerad. Dessa ideal har inte alltid kunnat upprätthållas då inte alla är lika nogräknade, vilket har lett till konflikter.
De utsända från Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen. Några av Drakfåglarna hörde hemma i de här trakterna medan andra var margholier. Foto: Anneli Hårdén, 2011

Foto: Anneli Hårdén, 2011

 

Det befriade Ravnsmark

Drakfåglarna håller som sagt folklandet Ravnsmark i nordvästra Margholien. Det är kargt och fattigt, men terrängen gör det försvarbart och det har ett strategiskt läge nära Furstendömets kärnland. Därför har de allierade satsat på att stötta och förstärka Ravnsmark med trupper och förnödenheter.

Sedan vintern 1149-50 finns det förutom en del av Drakfåglarna själva ett drygt 1 000-tal allierade trupper i Ravnsmark (mest soldater från Högmark och Arosia, men även en mindre trupp dvärgar) och det sänds upp en del foror längs vattenvägarna i Ilyrana. Man har också sedan gammalt ett samarbete med alverna i Formenos.

Ett par Furstliga anfall mot Ravnsmark har slagits tillbaka, men framtiden är osäker.

 

Kända personer

 

Fördjupning