Till det här lajvet kommer främst medlemmar av den Furstliga hierarkin, antingen med en solid karriär eller i början av en lovande. Även en del margholisk gammal adel, tillresta höga tjänstemän, magiker från Kollegiet och Rödkåporna… En brokig skara har nått framgång i Furstens tjänst, och det finns utrymme att representera dem alla på det här lajvet.

De flesta roller kommer att tillhöra fler än en grupp samtidigt, och vi kommer satsa mer på ‘mellanskiktet’ i hierarkin än det allra översta.

 

SÖKTA ROLLER I FÖRSTA HAND

 

Civila gäster

De civila gästerna är framför allt (men inte enbart) Furstetrogen margholisk adel och deras hushåll. De familjer som är inbjudna är i första hand huset Gadd, som är släkt med ett av festföremålen, och det rivaliserande huset Vråk. Andra familjer som kan finnas representerade är till exempel:

 • Huset Grane: riksdrotsens släkt.
 • Huset Ulfsax: en släkt med äktenskapsband till både husen Gadd och Vråk.
 • Familjen Hante: en ofrälse men rik handelsfamilj, ingift i flera frälsehus.
 • (Huset Sparvhök: en liten ätt vars ätteöverhuvuds brorsdotter nyligen avrättades för förräderi.)

Läs mer:

 

Ministeriet och andra Furstetjänare

Andra gäster ingår på olika nivåer i den officiella Furstliga hierarkin. De kan löst delas in efter vilket av de stora Furstliga ämbetsverken de tjänar under. På det här lajvet kommer de främst representeras av Ministeriet.

Furstens tjänare är en ytterst brokig blandning av folk från både Margholien och många andra länder. Här kan man läsa mer om vilka sorters bakgrunder som är tänkbara och passande:

 

Ministeriet

Ministeriet, Furstens civila administration, är en organisation (egentligen många organisationer) som existerar på många skikt i hierarkin. Det har många underavdelningar och tvärgrupper och dess organisation är lika labyrintisk som effektiv.

Ministeriets utsända. Från vänster: Björn Astridsson, Transportbrigaden; Alva Magnusdotter; bergmästare Renata Vråk; landgreve Valdemar Gadd; skattmästare Arid Grane; korpral Gyrid Skalte, Transportbrigaden; Björnhild Astridsdotter, Transportbrigaden. (Foto: Theo Axner, 2017)

Ministeriets utsända. Från vänster: Björn Astridsson, Transportbrigaden; Alva Magnusdotter; bergmästare Renata Vråk; landgreve Valdemar Gadd; skattmästare Arid Grane; korpral Gyrid Skalte, Transportbrigaden; Björnhild Astridsdotter, Transportbrigaden. (Foto: Theo Axner, 2017)

 

Lärdomsrådet (Magiker)

De tre magikerna i den Furstliga forskningsexpeditionen. Fr v: adept Gáddjá, Kollegiet; prior Lidelle, Rödkåporna; maga Solaris, Kollegiet. (Foto: Theo Axner, 2017)

De tre magikerna i den Furstliga forskningsexpeditionen. Fr v: adept Gáddjá, Kollegiet; prior Lidelle, Rödkåporna; maga Solaris, Kollegiet. (Foto: Theo Axner, 2017)

På det här lajvet kommer magikerna främst representeras av Kollegiet, men även Rödkåpor och Salamandrar är välkomna och önskade!

 • Kollegiet, Collegium Arcurus Principis: Furstens arcuriska kollegium, organisationen för de klassiska arcuriska magikerna i Furstens tjänst.
 • Rödkåporna, Consangvinei Principis: ”Furstens blodsfränder”, ett ordenssällskap tillägnat Fursten och bland hans mest fanatiska anhängare. Orden har också en väpnad gren, de s k Salamandrarna. Rödkåporna och Kollegiet är ofta rivaler.
 • Shamaner: En annan magisk tradition är shamanismen som utövas av flera av folken i Thule. Shamaner utövar sin magi genom att besvärja andar och väsen. Det finns Furstliga shamaner från olika kulturer och traditioner:
  • Vildfolket, den fruktade (mänskliga) Skymningsstammen som dyrkar Fursten som en gud. Deras shamaner använder också en form av blodsmagi.
  • Talvi, de infödda folken i Talvala, har sina egna shamanistiska traditioner som de senaste åren har börjat integreras i Furstens magiska maskineri.
  • Nattfolk, dvs orcher och vättar. Deras shamaner kan ibland vara kraftfulla andebesvärjare.

 

Krigsmakten

Officerare i den Furstliga krigsmakten har en hög status i hierarkin och är politiska spelare i egen rätt, inte bara militära. Många av dem tar varje tillfälle att knyta kontakter, och flera av dem välkomnar nog den respit en fest kan bli från den hektiska och kaotiska våren.

Officerare kan tillhöra legionerna, auxilian eller Domedagsgardet. Auxiliaofficerare skulle kunna höra till Skymningsstammen eller vara nattfolk (orcher eller vättar).

 

ÖVRIGA ROLLER

 

Musiker och underhållare

103_musikTill fest behövs det musik. Musiker och underhållare kan vara anställda av några av värdarna eller gästerna eller mer tillfälligt inhyrda.

 

Krigsfångar och gisslan

Det finns plats för en eller ett par högättade eller annars betydelsefulla fångar från ockuperade fiendeland som hålls som gisslan för att garantera samarbete från deras familjer. Så länge familjen sköter sig behandlas de ståndsmässigt även i Furstendömet och kan tänkas närvara på festen.

 

Gästande diplomater och dignitärer

Diplomater från andra stater och grupperingar som har en diplomatisk process med Fursten, samt från Furstens allierade (Ordo Alemandi t ex, och en del av kyrkofurstarna i Österlandet) finns såklart representerade bland hierarkins övre skikt.

 

Övriga Furstetjänare

Förutom dessa finns det andra Furstliga institutioner och grupperingar som skulle kunna finnas representerade på ett eller annat sätt om det finns intresse för att spela dem, men inte nödvändigtvis behöver finnas med. Till exempel:

 • Rättsrådet: överinser rättskipningen i riket.
 • Vakande Ögat: Furstens hemliga polis och spionage.
 • Kalins folk: Dvärgar från Björnramsbergen. Mestadels ingenjörer, hantverkare och bergsmän.
 • Ranas alver: En liten gruppering alver som allierat sig med Fursten. De flesta av dem håller sig på sin kant men några kan roas av mänskligt sällskap.
 • Pirater och kapare som strider och plundrar för Fursten.

 

Övrigt

Har du någon annan idé? Vi kan inte lova att den passar in men fråga så ser vi!