För mer fördjupande information (och det finns mycket) än vad som får plats på den här frontsidan hänvisar vi till den gamla Thule-hemsidan eller, som vi nu kallar den, djupsidan. Materialet på den kommer successivt att omvandlas till ett wikiformat men det kommer att ta ett tag, så under tiden får den gamla hemsidan tjänstgöra som arkiv. Här hittar du till exempel alla världstexter, dokumentation och fotogallerier från alla tidigare lajv, noveller och inlajvtexter, tillverkningstips, etc.

Thule-kampanjens gamla hemsida / Djupsidan

Sök på den gamla Thule-sidan