Här beskrivs kortfattat viktiga grupperingar i Thule och utanför som inte sammanfaller med ett visst land eller folk.

 

Alliansen mot Fursten

De Furstliga

Neutrala