Legionärer

 

Befäl och underofficerare

 

Officerare