Många andra mänskliga folk och kulturer finns i världen. Här presenteras helt kort några av de som lever eller ofta syns till i Thule.

 

Övriga nordbor
Dessa är de folk som är närmast släkt med svionerna och bor i deras grannriken: gautfolken i Gotmar och Gautrike, niflungarna i västra Thule, öborna på Stora Havsö och eormerna i södra Thule.

Dessa beskrivs översiktligt här: Övriga Thule

 

Österlänningar
Detta är en svepande benämning på de olika folk, utöver inflyttade svioner och almander, som lever i Österlandet öster om Innanhavet: talvi, keri, virer, volsker, svijaslaver m fl.

Dessa presenteras helt kort här: Österlandet

 

Almander
Det folk från kontinenten som är vanligast att träffa på i Thule är almanderna, som bebor det vidsträckta Storkonungadömet Almand söder om Thule och anlagt många handelsorter och kolonier i norr och öster. De träffas särskilt ofta på som handelsresande, sjöfarare och legoknektar.

Almander av olika samhällsklasser

Samhälle och kultur: Almand är inspirerat av tysk-romerska riket under senmedeltiden. Det är en mer utvecklad feodalism än i Thule men riket är spretigt och löst sammanhållet med en mängd olika små enheter. Många nymodigheter vad gäller både teknik, ekonomi och annat har förts till Thule via almandiska sjöfarare och handelsresande.

Dräkt, utrustning och teknologi: Liknar europeiskt (fr a tyskt) 1400-tal med lite inslag av tidigt 1500-tal.

Språk och namnskick: Tyskklingande.

Religion och magi: Alla almander är Ljustrogna. Det lär finnas en hel del lärda, vetenskapare och t o m magiker vid de stora universiteten.