Utskriftsvänlig sida

Adel i Furstendömet Margholien

Rättigheter och skyldigheter

Theo Axner
2010

Här följer en kortfattad översikt om hur adeln fungerar institutionellt i Furstendömet och hur det skiljer sig från i grannrikena.

Det är först i och med Furstens maktövertagande som det formellt instiftats ett adelsstånd, men det har sedan långt tidigare funnits en stormannaklass av bygdehövdingar och storbönder som haft mycket makt i kraft av sin ekonomiska och militära styrka. Den mer formellt kodifierade adelsklass som instiftas nu består av:

En margholisk storman svär trohet till Fursten

Adeln har följande rättigheter och skyldigheter som särskiljer dem från övriga fria medborgare:


Förläningar

En handfull margholiska adelsmän har inte bara fått behålla sina egna ägor utan också tilldelats s k förläningar av Fursten. Det innebär att ett område i stället för att ligga under direkt Furstlig förvaltning överlåts åt stormannen ifråga att förvalta och sköta. Den typiska titeln för innehavare av en sådan förläning är frijarl.

De exakta villkoren för en sådan förläning fastställs från fall till fall och kan variera, men i typiska fall fungerar det så här: