Här presenteras viktiga grupperingar som inte är tydligt knutna till vare sig Fursten eller Alliansen mot honom.

 

Nordenbund
Köpman från Halbeck

Köpman från Halbeck

Handeln på Innanhavet domineras av Nordenbund, ett almandiskt handelsförbund mellan ett stort antal städer och handelshus i norra Almand och längs Innanhavets och Västerhavets kuster. Det är en fri sammanslutning utan någon särskilt fast organisation; den ledande staden är Halbeck i norra Almand, vars borgmästare tjänar som förbundets ordförande. Gemensamma ärenden brukar avhandlas på s k förbundsdagar i Halbeck.

Nordenbund kan ses som ett handelspolitiskt förbund mellan handelseliten i städerna; det idkar gemensam handel och skyddar den mot konurrens; de upprätthåller handelsrelationer och -privilegier från Altirien i väster till Yrkij i öster. Medlemsstäderna är ofta rika och när flera samarbetar kan de mobilisera stora resurser, men det är sällsynt att alla drar åt samma håll.

Utöver medlemsstäderna – de viktigaste i Innanhavsområdet är Halbeck, Tingsvide, Goldiga, Iormhafen och Sundstöck – har Nordenbund kontor i många städer i Thule och Österlandet, t ex Spegelhamn och Oxehus i Sunnanslätt, Draakhem i Gedanien och Grimstad i Gotmar.

Nordenbund eller, oftare, delar av det har ibland blandat sig i politiken i norr. Traditionellt har de velat ha en maktbalans och undvika att någon stormakt blir för mäktig så att den skulle kunna hota deras ställning. De har handlat med båda sidor i kriget.