Förhistorien
 • I forntiden härskade svartkonstnären Gholan över en stor del av Thule, med kärnland i Margholien. Han sägs ha regerat i flera hundra år och förtryckte sina underkuvade folk hårt.
 • Gholan störtades till slut, ca år 450, av en allians av människor och alver ledd av människan Imrar och hans rike föll sönder. Imrar hade magisk hjälp men exakt hur han besegrade Gholan är okänt.
 • Imrar grundade Gedariket som idag är Gedanien och som flera av grannrikena knoppats av från.
 • Under de knappt 700 år som gick emellan utvecklades flera riken i Thule. Gedariket växte sig först större men föll senare i flera delar, och Thule är fortfarande splittrat i många små riken. Margholien var löst knutet till Gedanien men ett politiskt bakvatten.

 

Det nya Furstendömet
 • Omkring 1135 dök den som kallar sig Fursten – och som många tror är identisk med den tydligen återuppståndne Gholan – upp i Margholien och började ta makten över landet. Under 1135 och 1136 etablerades Furstens envälde och Furstendömet Margholien utropades formellt vintern 1136-37.
 • Sensommaren 1137 slöt det nyutropade Furstendömet det s k Strandsfördraget med grannrikena Gedanien, Arosia och Högmark. Gränserna fastlades och man planerade gemensamma projekt.

 

Kriget börjar
 • Våren 1139 började kriget som fortfarande pågår och utgör kampanjens ramhandling.
 • I början av kriget tycktes Fursten vara på väg att vinna en blixtseger över Gedanien och Arosia, men de allierade lyckades hejda hans segertåg inte minst genom att, åtminstone för en tid, riva upp hans magiska övertag.
 • Som ett svar på Furstens angrepp bildades Alliansen mot Fursten, som med tiden fått nya medlemmar och förlorat gamla.
 • Under krigets tre första år stärktes Furstens militära läge gradvis trots att de allierade vann några spektakulära taktiska segrar; nästan hela Gedanien och några av de rikaste områdena i Arosia låg under Furstlig ockupation och Geda blev allt trängre inringat. Under 1142 var Geda lagt under en sannskyldig belägring och hårt pressat.
 • En stor vändpunkt blev hösten 1142 när belägringen av Geda hävdes i sista ögonblicket och de Furstliga led ett stort nederlag. Fursten var nu för första gången på defensiven och de ockuperade områdena återtogs gradvis under de kommande sex åren.

 

De senaste åren
 • Några år av relativt lågintensivt och statiskt krig följde. Under den här tiden ägnade båda sidor mycket tid och kraft åt magiska efterforskningar. En särskilt olycksbådande utveckling är de Furstligas återupptäckt av den Blå Elden, som kan förbanna ett område så att de som dör där spontant uppstår som vandöda.
 • Efter några år av relativt dödläge skedde en del plötsliga förändringar hösten och vintern 1148-49: samtidigt som de Furstliga förlorade sina besittningar i norra Gedanien och Drakfåglarna, motståndsrörelsen mot Fursten, befriade Ravnsmark i västra Margholien ockuperade de Furstliga Högmark.
 • Ett allierat försök att undsätta och befria Högmark slutade i ett svidande nederlag. Fursten höll Högmark och de försvagade allierade tvingas återgå till mer lågintensiv krigföring.
 • Med Högmark som bas och med ryggen friare efter sin seger har Fursten börjat ett direkt angrepp mot alvriket Ilyrana i västra Thule.

 

Läs mer

Tidslinje över kriget mot Fursten

 • Tidslinje år för år med länkar till tidigare lajv, bakgrundstexter och nyhetsbrev.