Hourglass-Sand_800

År, månader och dagar

Året har liksom vårat tolv månader och vi använder för enkelhetens skull samma namn på månader och dagar som i verkligheten.

Viktiga datum

Dag Datum Betydelse
Nyår 1 januari Det nya året; populär folkhögtid.
Regnbågsdagen 30 april Årets heligaste dag i Ljusets lära. Firas till minne av striden på Regnbågsberget där Ljuset segrade över Mörkret.
Midsommar 25 juni (sommarsolståndet) Sommarfest i många kulturer. I Ljusets lära till minne av hur solens avatar befriades.
Väktarnatt 22 december (vintersolståndet) Vinterfest i många kulturer. I Ljusets lära till minne av profeten Nadrims första framträdande.

 

Tideräkning
  • Den vanliga tideräkningen i Thule och i det Ljustrogna Terra Cognita utgår från slutet på det Stora Mörkret och Ljusets läras genombrott.
  • Årtal före detta benämns ”före Mörkret”, senare årtal som ”Ljusets år” (LjÅ).
  • År 2017 i vår värld är det Ljusets År 1151 i Thule, tolv år efter att kriget mot Fursten började.

 

Klockslag

Tiden på dygnet mäts i timmar. Begreppet minuter existerar men används inte mycket annat än i astronomiska beräkningar, då det är sällan vanligt folk har anledning att mäta tiden finare än i kvartstimmar. Eftersom det ofta uppstår förvirring om huruvida ett ”glas” är en timme eller en halvtimme rekommenderar vi att man helt enkelt använder ”timme”.

Det vanligaste sättet att ange klockslag är att under dagen ange antalet timmar från gryningen (dvs klockan 06.00) respektive antalet timmar efter skymningen (d v s klockan 18.00). ”Elfte timmen” betyder alltså, om inget annat är uppenbart, klockan 17.00, och ”tredje nattimmen” klockan 21. Klockan 12 omtalas som ”middagstid” och klockan 00 som ”midnatt”.

 

Tid in och off

Mellan lajven är grundprincipen att tiden går i samma takt i spelet som i verkligheten. Det som hände på ett lajv för två år sedan hände med andra ord normalt för två år sedan i spelet. Detta har vi periodvis varit tvungna att frångå för att hinna med händelser som tagit tid att spela ut. Här följer en lista över de senaste årens lajv och när de utspelats i verkligheten respektive i Thule. För en fullständig tidslinje över tidigare lajv, se artikeln på den gamla hemsidan.

Lajv

Tidpunkt i verkligheten

Tidpunkt i Thule

Väktarnattssagor 2006, februari 1143, Väktarnatt
De oheligas land 2006, september 1144, september
Skuggor i snön 2008, mars 1146, januari
Tuonelas port 2009, midsommar 1146, midsommar
Vid vägens ände 2010, februari 1146, Väktarnatt
Den svarta Nyckeln 2010, november 1147, november
När vinden vände 2011, september 1148, september
Draksådd 2013, april 1149, april
Fristad 2014, december 1149, december
Jägarna och bytet 2015, september 1150, september
Okuvade 2016, februari 1151, januari
Gravberget 2017, januari 1151, februari