Här finns texter om Thules geografi samt kartor.

 

Thules geografi, översikt

Thule är en nordlig avkrok av den Kända Världen. Begreppet används lite inkonsekvent av lärda på kontinenten men betecknar oftast den stora halvö som motsvarar skandinaviska halvön på vår världskarta. Klimatet är kallt men tack vare varma havsströmmar ändå milt för hur långt norrut man är.

Geografin är skiftande och kontrastrik. Mest utmärkande är kanske den mycket långa och veckade kuststräckan med sina många skärgårdar och på västkusten fjordar, bergskedjan Nifelbergen som dominerar västra halvan av Thule och de djupa skogarna som täcker nästan hela Thule. Det finns bara en handfull större öppna, väl uppodlade slättland, alla i södra eller mellersta Thule.

Kartan nedan visar de viktigaste geografiska regionerna.

Fördjupning: Om Thules geografi

 

Kartor

Thule och Innanhavet

Här finns översiktliga kartor över hela eller delar av Thule och länderna runt Innanhavet. Klicka för större. Rikena i norr Länderna kring Innanhavet år 1150: Politisk indelning Norra Thule Det befriade Ravnsmark Furstendömet Margholien, Ljusets År 1151 Västmarkerna, Arosia och Högmark Krigsläget i Thule, hösten 1151 Östra Höghede, Margholien    

Läs mer

Thule och Innanhavet

'Geografi och kartor' på gamla Thule-sidan