Folk och kulturer

Här hittar du beskrivningar av olika folkslag, släkten och grupperingar i Thule. De som beskrivs här är de så kallade "skapade folken", intelligenta och talande varelser av kött och blod. Människor Alver Dvärgar Nattfolk  

Läs mer

Länder och riken

Länderna kring Innanhavet år 1150: Politisk indelning   Här hittar du korta beskrivningar av länder och riken i världen samt länkar till utförligare texter på djupsidan.

Läs mer

Grupperingar

Här beskrivs kortfattat viktiga grupperingar i Thule och utanför som inte sammanfaller med ett visst land eller folk.   Alliansen mot Fursten De Furstliga Neutrala

Läs mer

Geografi och kartor

Här finns texter om Thules geografi samt kartor.   Thules geografi, översikt Thule är en nordlig avkrok av den Kända Världen. Begreppet används lite inkonsekvent av lärda på kontinenten men betecknar oftast den stora halvö som motsvarar skandinaviska halvön på vår världskarta. Klimatet är kallt men tack vare varma havsströmmar ändå milt för hur långt...

Läs mer

Religion

Den dominerande religionen bland människor i Thule och de här delarna av världen är Ljusets lära, en monoteistisk religion som till en del påminner om kristendomen. Ljusets lära har en funktion som samhällsinstitution som liknar den katolska kyrkans under medeltiden. Läs mer: Ljusets lära   En del folk och kulturer har andra religiösa traditioner.  Den...

Läs mer

Bestiarium : Väsen och varelser

I Terra Cognita finns, förutom människor och vanliga djur, många varelser och folk som i vår värld bara hör hemma i sagorna. De viktigaste beskrivs mycket kort här. Olika varelser finns i olika delar av världen; allmänt kan man säga att eftersom Terra Cognita är en parallellvärld kan de flesta mytologiska väsen påträffas i de...

Läs mer

Sagan

Här samlar vi översiktliga texter om vad som hänt och händer i Thule, samt länkar till fördjupning.  

Läs mer